Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Nasza parafia

Dzieje Kościoła w Rudach. 2014-11-29

Podobnie jak wszystkie kościoły cystersów, rudzka świątynia dedykowana została Najświętszej Maryi Pannie Wniebowziętej. Najstarsze wzmianki o tym kościele pochodzą z końca średniowiecza. M. Kutzner datuje powstanie obecnego kościoła na około 1300 rok. Zdaniem S. Rybandta pierwszy, tymczasowy kościół był budowany w Rudach w latach 1255—1258. Po wprowadzeniu się całego konwentu zakonników przystąpiono do budowy obecnego kościoła. Jego konsekracja miała mieć miejsce w 1303 roku. S. Rybandt łączy uroczystości konsekracyjne z darowizną dokonaną przez księcia Przemysława w 1303 roku. 
Kościół w Rudach jest zbudowany zgodnie z istniejącą wówczas w zakonie cysterskim koncepcją architektoniczną. Mamy tu do czynienia z trójnawową bazyliką z transeptem i czworobocznym prezbiterium, po którego bokach umieszczone są pary kaplic. Kaplice zostały przekształcone w okresie baroku. Świątynia rudzka przeniosła na teren Śląska tzw. schemat burgundzki, ustalony w Clairvaux, a często spotykany w kościołach cysterskich w Małopolsce. Schemat ten stosuje na sklepieniu układ przęseł tej samej długości w nawach głównej i bocznych. Taki układ przęseł był charakterystyczny dla architektury romańskiej. Charakterystyczne jest użycie do budowy cegły, a ograniczenie użycia kamienia do minimum. Poza tymi nielicznymi pozostałościami stylu romańskiego, kościół był budowany w stylu gotyckim. Znacznych zmian dokonano dopiero w okresie baroku, rokoko i empiryzmu, zgodnie z duchem czasu. 

wykonanie: e-parafia.net