Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Informacje

30.03 - 05.04.2020

Ogłoszenia duszpasterskie

 

1. Dzisiaj przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu. Zgodnie z tradycją od dzisiejszej niedzieli zasłonięte są krzyże w kościołach. Zachęcamy, aby to uczynić w swoich domach.

2. W ciągu całego tygodnia, w kaplicy MB Pokornej będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. W taki sposób można indywidualnie trwać na modlitwie eucharystycznej oddając cześć Jezusowi Chrystusowi.

Wszystkie intencje Mszy świętej będą odprawiane w wyznaczonych godzinach w kaplicy w Opactwie lub w kaplicy MB Pokornej. (Msze święte będą sprawowane bez ludu – sine populo).

Pragniemy przypomnieć o wymogach ministerstwa zdrowia. Na indywidualnej modlitwie w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób. Niestosowanie się do tych przepisów zmusi nas do zamknięcia naszej świątyni.

3. Na czas trwania epidemii koronawirusa każdego dnia w ciągu tygodnia o godz. 12.00 odbędzie się modlitwa Anioł Pański oraz Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. Zachęcamy do duchowej łączności oraz do uczestnictwa w Eucharystii i nabożeństwach poprzez środki masowego przekazu.

4. O godz. 20.30 w swoich domach,zachęcamy do modlitwy różańcowej w intencji ustąpienia epidemii.Zewnętrznym znakiem jedności niech będzie zapalona gromnica wystawiona w oknie.

5. Zachęcamy do życia w stanie łaski uświecającej i przyjmowanie Komunii Św. w sposób duchowy poprzez wzbudzenie głębokiego pragnienia złączenia się z Jezusem Eucharystycznym.

6. Odnośnie do sakramentu pokuty i pojednania prosimy o kontakt drogą telefoniczną w celu indywidualnego umówienia się na spowiedź z duszpasterzem naszej parafii.

7. Odwiedziny chorych w zagrożeniu życia o każdej porze. (Nie odbędą się tradycyjne przedświąteczne odwiedziny chorych).

8. Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych zostanie odprawiona przez księży indywidualnie w piątek.

9. Pragniemy poinformować, że transmisje Mszy świętych oraz nabożeństw z naszej świątyni parafialnej nie są możliwe do realizacji z uwagi na utrudnienia techniczne. (Słaba jakość pasma internetowego oraz uwarunkowania budowlane). Gdyby ktoś posiadał profesjonalny sprzęt i umiejętności do realizacji tego przedsięwzięcia, to prosimy o kontakt.

10. W czasie trwania epidemii koronawirusa kancelaria parafialna jest nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-maila).

11. Na stronach internetowych kurii Diecezji Gliwickiej oraz naszej parafii został zamieszczony dekret ks. bp Jana Kopca dotyczący wskazań przeżycia Wielkiego Tygodnia oraz Triduum Paschalnego. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

12. W związku z tym, że w kwietniu nie odbędzie się comiesięczna zmiana tajemnic różańcowych, prosimy członków Żywego Różańca o rozważanie następnej w kolejności tajemnicy różańca.

INTENCJA OGÓLNA: Modlimy się o ustanie epidemii, o ochronę przed zarażeniem się koronawirusem, o rozważne zachowania i postępowania ludzi,

o potrzebny każdemu pokój ducha i serca. Prośmy Matkę Bożą Pokorną , by miała nas w swojej opiece.

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA POWSZECHNA: Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

13. Zachęcamy do wysłuchania katechez przygotowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
https://www.youtube.com/channel/UCFoyMCxdgQnZkGI7-eNXL9Q

23.03 - 29.03.2020

Ogłoszenia duszpasterskie

 

1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu – LAETARE.

2. Od poniedziałku w kaplicy MB Pokornej przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. W taki sposób można  indywidualnie trwać na modlitwie eucharystycznej oddając cześć Jezusowi Chrystusowi.

Wszystkie intencje Mszy świętej będą odprawiane w wyznaczonych godzinach w kaplicy w Opactwie lub Kaplicy MB Pokornej. (Msze święte będą sprawowane bez ludu – sine populo).

3. Na czas trwania epidemii koronawirusa każdego dnia w ciągu tygodnia o godz. 12.00 odbędzie się modlitwa Anioł Pański oraz Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

4. O godz. 20.30 w swoich domach, zachęcamy do modlitwy różańcowej w intencji ustąpienia epidemii. Zewnętrznym znakiem jedności  niech będzie zapalona gromnica, wystawiona w oknie.

5. Zachęcamy do życia w stanie łaski uświęcającej i przyjmowanie Komunii Św. w sposób duchowy poprzez wzbudzenie głębokiego pragnienia złączenia się z Jezusem Eucharystycznym.

6. Okazja do sakramentu pokuty o godz. 6.45, 11.30 oraz 17.00 (pół godziny).

7. Odwiedziny chorych w zagrożeniu życia o każdej porze.

8. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 28 rocznica utworzenia Diecezji Gliwickiej. W tym dniu przypada Dzień Świętości Życia.

Zachęcamy do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Na stoliku, przy kaplicy Matki Bożej zostaną wyłożone deklaracje (deklaracje można składać w skarbonie przy kaplicy).

9. Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych zostanie odprawiona przez księży indywidualnie w piątek.

10. Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic nie odbędzie się.

11. Pielgrzymka Róż Różańcowych szlakiem Cystersów nie odbędzie się.

12. Droga Krzyżowa ulicami Rud oraz Ekstremalna Droga Krzyżowa zostały odwołane.

13. Zachęcamy do wysłuchania katechez przygotowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych: https://www.youtube.com/channel/UCFoyMCxdgQnZkGI7-eNXL9Q

16.03 - 22.03.2020

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu.

2. Od poniedziałku w kaplicy MB Pokornej przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. W taki sposób można  indywidualnie trwać na modlitwie eucharystycznej oddając cześć Jezusowi Chrystusowi.

Wszystkie intencje Mszy świętej będą odprawiane w wyznaczonych godzinach w kaplicy w Opactwie lub Kaplicy MB Pokornej. (Msze święte będą sprawowane bez ludu – sine populo).

3. Na czas trwania epidemii koronawirusa każdego dnia w ciągu tygodnia o godz. 12.00 odbędzie się modlitwa Anioł Pański oraz Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. O godz. 17.00 ofiarowana będzie w tej intencji modlitwa różańcowa. Zachęcamy wszystkich wiernych do duchowego włączenia się w modlitwę w swoich domach, w wyznaczonych godzinach. W tym czasie zachęcamy aby w oknach wystawić zapalone gromnice.

4. Okazja do sakramentu pokuty o godz. 6.30, 11.30 oraz 17.00 (pół godziny).

5. Odwiedziny chorych w zagrożeniu życia o każdej porze.

6. Nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej – zostają zawieszone. (Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych zostanie odprawiona przez księży indywidualnie w piątek).

7. Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic nie odbędzie się.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym cykl rekolekcji wielkopostnych z Stefanem kard. Wyszyńskim, a takżeBój się grzechu”grzech jest największym niszczycielem człowieka.

9. Informujemy, że Droga Krzyżowa ulicami Rud została odwołana.

wykonanie: e-parafia.net