Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Nasza parafia

Rozmieszczenie zabytków w Bazylice 2014-12-18

Bazylika

1. Kaplica z cudownym obrazem Matki Bożej Pokornej. Wybudowana
w latach 1723 – 1726. Gdy 29. 01. 1945 r. wojska
sowieckie podpaliły bogato zdobiony barokowy kościół,
który w 80 % został zniszczony, kaplica cudownie w całości
ocalała!
2,3. Pod obrazem po bokach rzeźby fundatorów, książąt raciborsko
– opolskich: Kazimierza i syna Władysława.
4. Mensa sarkofagowa z warsztatu J. Schuberta XVIII w.
i obraz św. Floriana (mal. Ignac Raab, XVIII w.)
5. Kaplica św. Jana Nepomucena, ołtarz z XVIII w. wyk.
przez warsztat Jana Schuberta, freski wrocławskiego malarza
Johana Ignaca Depēe (1725r.)
6. Ołtarz boczny „Apoteoza św. Bernarda z Clairvaux”,
szkoła M. Willmanna, 1684r.
7. Relikwie: św. Walentego (+ 286, relikwie sprowadzili cystersi)
- patron chorych na epilepsję i zakochanych oraz bł.
Karoliny Kózkówny (+ 1914, umieszczenie relikwii 2009 r.)
- patronka czystości.
8, 10, 16, 24 - najstarsze rzeźby drewniane, które ocalały, wyk.
Jan Melchior Ősterreich, 1725 r. 8 – Mojżesz, 10 – Aaron, 16
– św. Jan Chrzciciel, 24 – Józef Egipski lub Jan Ewangelista
(głosy naukowców są podzielone),
9. Ołtarz główny, w tle witraż Wniebowzięcia N.M.P. (witraż
wykonał Władysław Jastrzębski z Krakowa w 1970 r.)
11. Ołtarz boczny (koniec XVIII w.) i obraz „Śmierć Benedykta
z Nursji”, warsztat M. Willmanna, 1684 r.
12. Kaplica św. Krzyża, ołtarz z 1703 r, freski Sebastiniego
z XVIII w.
13. Ołtarz św. Wawrzyńca, XVIII wiek, wyk. Ignac Raab.
14. Relikwie Krzyża Św. pochodzące z czasów cysterskich
oraz relikwie św. Donata.
15. Figura św. Barbary z 1958 r. dłuta Masorza. W Rudach
w 1739 r. powstało pierwsze na Śląsku modlitewne Bractwo
Św. Barbary! Miało ono wpływ na powstanie górniczej Barbórki,
nie tylko na Śląsku, ale również w nadreńskich i westfalskich
regionach górniczych.
17. Chrzcielnica wykonana w 1966 r. z okazji 1000-lecia
Chrztu Polski. Kropielnica w stylu barokowym wykonana
znacznie wcześniej.
18. Obraz św. Wilgefortis, XVII/XVIII w.
19. Obraz Bożego Miłosierdzia.
20. Epitafium opatów: Merkela i Dorna.
21. Portal romańsko-gotycki, koniec XIII w.
22. Sarkofag pierwszej pary książąt raciborskich.
23. Wystawa zdjęć kościoła w stylu barokowym, przed pożarem
w 1945 r.
25. Epitafium opata Marcina.
 

wykonanie: e-parafia.net