Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Sanktuarium

Modlitwa do Matki Bożej Pokornej - nowa 2014-11-29

Modlitwa do Matki Bożej Pokornej

Matko Pokorna, Ty od wieków z łaskawością i czułością 
spoglądasz na ufnie spieszących do Ciebie czcicieli. 
Dziś my, śladami naszych ojców w wierze, z ufnym pokłonem
gromadzimy się przed Twym Rudzkim Wizerunkiem.
Wiemy, że „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. 
Dlatego pokornie prosimy, przynieś nadzieję na dobre jutro, 
pociechę w utrapieniach, wiarę w zwątpieniu 
i miłość, gdy życie przygniata swym ciężarem.
Pomóż nam tak zawierzyć siebie Bogu, jak Ty zawierzyłaś.
Maryjo! Ty przyniosłaś światu Zbawiciela, 
który wyzwolił świat z mocy zła. 
Prosimy, wyproś teraz u swego Syna, łaskę wyzwalającą nas 
z wszelkiej niewoli; słabości, grzechu i cierpienia.

Szczególnie prosimy Cię o łaskę...(podajemy własną prośbę)

Pieśń do Matki Bożej Pokornej. 2014-11-29

1. Nad Rudami Matko, z gwiazd płaszcz rozpościerasz błogosławisz ziemi,
dobro w ludzkich wspierasz. 
Przyczyno radości, wyproś żal prawdziwy,  
Niech nam płacz nad grzechem da Syn litościwy.
Refren:
Śpiewajmy Pokornej sercem i ustami: 
Bądź nam Matką wierną i módl się za nami. 

Litania do Matki Bożej Pokornej. 2014-11-29

Bp Gerard Kusz
Kornelia Czogalik

LITANIA DO MB POKORNEJ  

Kyrie, eleison, 
Christe, eleison, 
Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Boże Ojcze Stworzycielu,                                       zmiłuj się nad nami
Boże Synu Odkupicielu,                                        
Boże Duchu Ożywicielu,                                      
Boże Jedyny w Trójcy

Niewiasto rajskich obietnic,                                    oręduj za nami
Panno objawień prorockich,                
Dziewico natchnień odwiecznych,        
Któraś starła głowę węża,                       
Któraś usłyszała głos anioła,                
Któraś Boga wydała na świat,                
Monstrancjo żywa,  

wykonanie: e-parafia.net