Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Sanktuarium

Zaproszenie na XXIII edycję Muzyki w Starym Opactwie

XXIII cykl koncertów

OD CYSTERSÓW PO NOWOWIEJSKIEGO 

XXIII EDYCJA FESTIWALU „MUZYKA W STARYM OPACTWIE”

 

Od wiosny do jesieni, w całej Europie, w starych klasztornych bazylikach  odbywają się koncerty muzyki religijnej i liturgicznej. Wciąż bowiem nie brakuje słuchaczy chętnych do poznawania i kontemplacji dzieł powstałych z natchnienia Eucharystii lub dla potrzeb jej celebracji. Te zaś stanowią przebogatą spuściznę dawnych epok, skarbiec nieocenionej wartości, który z największą troskliwością należy zachowywać, pielęgnować  i otaczać opieką. [1]

„Muzyka organowa, obok śpiewu, od dawna należy do podstawowych gatunków muzyki religijnej. Organy mają wprawdzie historię o wiele dłuższą niż liturgia Kościoła katolickiego, sięgającą bowiem czasów starożytnych, jednak instrument ten, który przywędrował do Europy w VI stuleciu, oficjalnie został dopuszczony do kościoła (uznany za „kościelny”) najprawdopodobniej dopiero za czasów pontyfikatu papieża Witaliana I (657-672). A potem już następował, stopniowy, ale coraz szybszy proces adaptacji organów do liturgii, który trwa do czasów dzisiejszych.” [2]

W diecezji wrocławskiej (powstała w roku 1000, podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego) pierwsze wzmianki o organach pojawiły się już w XIII stuleciu. Związane są one z patronką Śląska  – św. Jadwigą (ok. 1180-1243), a pochodzą z jej biografii spisanej ok. 1300 r. W zamieszczonym tam opisie  pokanonizacyjnych uroczystości, które odbyły się 25 VIII 1267 r., czytamy, iż  „w kościele słyszano radosne i wielbiące głosy, a słodkie tony melodii chwalącej Jedynego Boga były dziełem nie tylko świeckich oraz zakonnych mężczyzn i kobiet, ale również wspaniałych organów, które rozbrzmiewały Bogu na chwałę, przez co serca zgromadzonych do nabożeństwa i duchowej radości podnosiły”. [3]

W naszej pocysterskiej bazylice  w Rudach pierwsze organy zbudowane zostały jeszcze przed 1474 rokiem, przez prałata Petera Sebitza [4]

Dziś, po wielu wiekach istnienia organów w każdym kościele, warto przypomnieć sobie pochwałę organów z Konstytucji o Kościele Soboru Watykańskiego II: „W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” [5]

Mamy więc w Rudach, tak jak i w innych wiekowych europejskich zabytkach klasztornych, obowiązek pielęgnowania kultury i spuścizny pokoleń, do której Kościół zachęca nas słowami: „Muzycy przejęci duchem chrześcijańskim, powołani są do pielęgnowania muzyki kościelnej i wzbogacania jej skarbca”. Dlatego też bardzo cieszy fakt, iż już po raz 22. będziemy spotykać się w naszym Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, by w skupieniu wsłuchiwać się w brzmienie królewskiego instrumentu, jakim są organy, i włączać się tym samym w bezcenne dziedzictwo zostawione Europie przez wielkie opactwa, które kładły podwaliny pod jej tożsamość.

Kultura jako element owej tożsamości jest procesem ciągłym. Nowe formy wpisują się w to, co odziedziczone z przeszłości, wprowadzając własnego ducha i dopowiadając własne interpretacje. Aby podkreślić ten fakt, uwzględnimy też w tej edycji kompozytora z przeszłości o wiele nam bliższej niż czasy rozkwitu cystersów, mianowicie Feliksa Nowowiejskiego, którego 140. rocznica urodzin dała asumpt ku temu, by lata 2016-2017 (po części każdego) poświęcić jego pamięci. W programach koncertów festiwalowych fakt ten zostanie muzycznie uhonorowany.

Jeśli dodać do tego jubileusz 800-lecia praw miejskich Raciborza jako miasta dość mocno z Rudami w swej długiej historii związanego, obraz szczególnych kulturowych kontekstów tegorocznej „Muzyki w starym opactwie” stanie się na tyle wyrazisty, żeby uznać, iż pominięcie w swoich planach tej tak już mocno ugruntowanej rudzkiej oferty kulturalnej byłoby bardzo znaczącą stratą.

Zapraszamy więc z zapewnieniem, iż poświęcony czas nie zostanie zmarnowany.

 

Ks. Prałat Bogdan Kicinger

Dyrektor Festiwalu

Program koncertów - 2018


27.05.2018         Dyplomanci Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej

II st. i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach

17.06.2018         Tomasz Orlow – organy ( Katowice)

22.07.2018         Monika Beuzelin  - organy (Katedra Rouen - Francja)

19.08.2018         Brygida Tomala - organy (Babice - Katowice)

23.09.2018         Mariola Brzoska – organy (Gliwice)

21.10.2018         Rezonans con tutti – Zabrze – dyr. Waldemar Gałązka

 

 

 

Koncerty odbywać się będą w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach o godzinie 17.00. O godz. 16.00 natomiast celebrowana jest Msza Święta.

Muzyka w Starym Opactwie. 2014-11-29

Wspólnota wiary i sztuki

Niemiecki filozof M. Heidegger uważał, że zasadnicze pytanie, uzasadniające wszelkie myślowe poszukiwania, brzmi: Dlaczego jest w ogóle byt, a nie raczej nic? W wersji mniej abstrakcyjnej wyraził to pewien himalaista, kiedy na pytanie, dlaczego chodzi po górach, odparł: bo góry są. Idąc tym tropem, równie dobrze można określić sens organizowania koncertów, czy to w ogóle, czy też tych konkretnych – na które w ramach Festiwalu „Muzyka w starym opactwie” zapraszamy już po raz dziewiętnasty do Rud. Gromadzimy się na muzycznych spotkaniach w bazylice rudzkiej, bo istnieje muzyka oraz istnieją Rudy ze swoją cysterską przepiękną historią, zatrzymaną w Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. 

Od 1998 r. coroczne cykle koncertów nawiązują do wielkich tradycji rudzkiego opactwa, szczególnie do kultury liturgii i jej służebnicy – muzyki. Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, czyli Bazylika Mniejsza z cudownym obrazem Matki Boskiej Pokornej, malowniczy kompleks budynków poklasztornych wraz z pięknie utrzymanym parkiem dają świadectwo wielkiej historii, ale równocześnie zobowiązują do kontynuacji, do ubogacania swego czasu kulturą, przejętą jako dziedzictwo i tworzoną dla przyszłych pokoleń. 


wykonanie: e-parafia.net