Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Informacje

23.11 - 29.11.2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 23.11.2020 – dzień powszedni

7.00

1. Za ++ Teresę KULOT i Ritę TWORUSZKA.

2. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.30

Za + Annę KISZKA w 5 rocz. śmierci, męża Alojzego, zięciów Ewalda SZYMA, Franciszka MASARCZYK, ++ z pokrew.

Wtorek 24.11.2020 – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy.

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.30

1. Za ++ rodziców Mariannę i Wiktora SZENDZIELORZ, Johana JANOSCH, ich ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrew.

2. Za + Opata Adalberta KURZEJA w 100 rocz. urodzin.

Środa 25.11.2020 – dzień powszedni

7.00

1. W int. parafian.

2. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.00

Nowenna do MB Pokornej.

17.30

Za + Joannę CHROŚNIK, męża Jana, syna Rudolfa, prawnuka Andrzeja, Stefana i Marię WOLNY, Teresę BUREK, zięcia Tadeusza oraz ++ z pokrew. CHROŚNIK, WOLNY.

Czwartek 26.11.2020 – dzień powszedni

7.00

1. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące (int. z ofiar w skarbonie)

17.30

Za + żonę Krystynę KOTYCZKA w 7 rocz. śmierci.

Piątek 27.11.2020 – dzień powszedni

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.30

Za + ojca Ignacego KALEMBA w 15 rocz. śmierci, żonę Stefanię, ++ z pokrew. KALEMBA i MAREK.

Sobota 28.11.2020 – dzień powszedni

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

15.00

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny GODULA z ok. 90 rocz. urodzin. (kaplica)

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.30

1. Za + męża i ojca Gintra WENGLORZ w 4 rocz. śmierci, jego rodziców Otylię i Edmunda, ++ teściów Konrada i Annę KIEŚ, 4 braci, Horsta, Waldemara, Edmunda i Henryka, + bratanka Mirosława, ++ z pokrew. PRZYGODA i NOSIADEK.

2. Za + ojca i męża Gintra WENGLORZ na pam. ziem. urodzin.

29.11.2020 – I Niedziela Adwentu.

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

8.00

Za + ojca Ernesta KOSZANY z ok ziem. urodzin, jego ++ rodziców, rodzeństwo, + ojca Alfreda OWCZORZ, jego rodziców i teściów.

9.00

Za ++ Augustynę i Herberta DOLA, + Joachima PROCEK, ++ z rodzin DOLA, PROCEK, GILNER, WIDERA, WILK, NOSKIEWICZ, ORZESCHEK, KONKOL.

10.30

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Rudzkiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, w intencji Bruna z okazji 3 rocznicy urodzin, z prośbą o szczęśliwy przebieg leczenia.

12.00

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zbigniewa GROBORZ z ok. 50 rocz. urodzin oraz o Boże bł. dla żony i dzieci.

13.30

W int. dzieci przyjmujących chrzest św. ich rodziców i rodziców chrzestnych.

15.00

Nieszpory.

16.00

W int. dzieci przyjmujących chrzest św. oraz dzieci rocznych, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

19.00

W int parafian.

16.11 - 22.11.2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 16.11.2020 – dzień powszedni

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.30

1. Za + Gintra BRETSZNAJDER w 30-sty dzień po śmierci.

2. Za + Jana MAREK (int. ofiarowana od wnuków).

Wtorek 17.11.2020 – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

7.00

1. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące (int. z ofiar w skarbonie)

17.30

Za + Wilhelma ROGON, jego rodziców, córkę Gabrielę, jej męża Józefa ZŁOTOŚ, brata Erwina oraz ++ z rodzin PASZEK, DZIUBA, MAGIERA, FRANIK.

Środa 18.11.2020 – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

7.00

1. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące (int. z ofiar w skarbonie)

17.00

Nowenna do MB Pokornej.

17.30

1. Za ++ rodziców Marię i Herberta BRODA, bratową Annę BRODA, siostrzeńca Tomasza KRAWIECZEK.

2. Za + męża i ojca Mieczysława NOWAK, jego rodziców Helenę i Jana NOWAK.

Czwartek 19.11.2020 – dzień powszedni.

7.00

1. Za + Jana STANIA w 1 rocz. śmierci.

2. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.30

1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Rafała DROŻDŻOK z ok. 18-stej rocz. urodzin.

2. Msza dziękczynna za dar życia siostry Ewy Franciszki oraz Dominika, aby każdego dnia coraz doskonałej pełnili wolę Boga Ojca i byli Jego świadkami.

Piątek 20.11.2020 – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.30

1. Za + ojca Helmuta SCHEGA w rocz. śmierci oraz + żonę Annę ich rodzeństwo i rodziców.

2. Za + Agnieszkę HAZENBERG w 30-sty dzień po śmierci.

3. Za + Barbarę HAJDER w 1 rocz. śmierci, + dziadka Waltra HAZEMBERG i ciocię Krystynę HAZEMBERG.

Sobota 21.11.2020 – Wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny.

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.30

1. Za ++ rodziców Erykę i Wolfganga MORCINIEC, ich ++ rodziców Franciszkę i Pawła LESZIŃSKICH, Bertę i Karola MORCINIEC oraz ich ++ rodzeństwo, ++ z pokrew. MORCINIEC, KURCZ, LESZIŃSKI, DYMEK.

2. Za + Józefa ACHTELIK, syna Mariana, ++ teściów Bertę i Karola MORCINIEC, ++ z pokrew.

3. Za + Różę WRZOSOK w 10 rocz. śmierci, męża Pawła, ++ rodzeństwo i pokrew.

22.11.2020 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

8.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące (int. z ofiar w skarbonie).

9.00

Za + męża i ojca Joachima FICEK, jego rodziców Reginę i Leona FICEK, + teścia Norberta SKUBELA, syna Henryka, ++ z pokrew. FICEK, SKUBELA.

10.30

W intencji ministrantów i lektorów naszej parafii z okazji patronackiego święta.

12.00

Za + męża i ojca Jana SKOWRONEK, ++ rodziców Stefanię i Emila SKOWRONEK, ++ Józefę i Waleriana GARDIAN, ++ braci Tadeusza i Antoniego, + szwagra Mariusza.

13.30

W int. parafian.

15.00

Nieszpory.

16.00

W int. organistów, psałterzystów, kantorów, scholii i  chóru im. Juliusza Rogera z ok. święta patronalnego św. Cecylii.

19.00

W int. parafian.

09.11 - 15.11.2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 09.11.2020 – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

7.00

1. Do MB Pokornej, dziękując za otrzymane łaski, za dar życia, prosząc o zdrowie dla Wiolety i jej dziecka, które nosi pod sercem, błogosławieństwo Boże w rodzinie i dary Ducha Świętego dla Mateusza.

2. Do MB Pokornej, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o dobre wyniki badań dla Stanisławy, błogosławieństwo Boże w rodzinie Alicji i Mariana oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.

17.30

1. Za ++ rodziców Piotra i Konstantynę MIERA, ++ teściów Anastazję i Tomasza CIUPEK, ++ synów Helmuta, Herberta, Henryka CIUPEK, ++ z pokrew. MIERA, CIUPEK, MARCALIK.

2. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

Wtorek 10.11.2020 – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

7.00

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące (int. z ofiar w skarbonie)

2. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.30

1. Za ++ ojca Kurta KOZIELSKI, żonę Małgorzatę, syna Krystiana.

2. Za + Gintra BRETSZNAJDER (int. of. od sąsiadów).

Środa 11.11.2020 – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.

7.00

1. Za + Daniela GRZONKA.

2. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.00

Nowenna do MB Pokornej.

17.30

W int. Ojczyzny.

Czwartek 12.11.2020 – Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.

7.00

1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o powrót do zdrowia psychicznego i fizycznego dla Grzegorza.

2. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.30

1. Za + Różę PENDZICH w 30-sty dzień po śmierci.

2. Za + Gertrudę TWORUSZKA w 1 rocz. śm., męża Leona ++ z pokrew.

Piątek 13.11.2020 – Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.30

1. Za + Józefa WOJCIESZEK w 1 rocz. śmierci.

2. Za + Kuzynkę Wiesławę DROZDEK (int. ofiar. od kuzynów zamiast wieńca).

Sobota 14.11.2020 – dzień powszedni.

7.00

1. Za + ks. prałata Władysława KOPEĆ na pam. ziem. urodzin.

2. Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

17.30

Za + matkę Agatę BIELKIUS na pam. ziem. urodzin, ojca Wiktora oraz ++ dziadków z obu stron.

15.11.2020 – XXXIII Niedziela zwykła.

7.00

Za + Hildegard HANUSSEK (Gregoriańska).

8.00

W int parafian.

9.00

Za + męża Jerzego ADAMCZYK, ++ rodziców Marię i Franciszka ADAMCZYK, ++ teściów Annę i Józefa MUSIOŁ, siostrę Zuzannę. Za ++ 4 synów, 5 córek, ++ z pokrew. z obu stron.

10.00

1. Za ++ rodziców Stefanię i Emila SKOWRONEK na pam. ziem. urodzin, brata Jana, + ojca Herberta PIETREK, 2 szwagrów, bratową Krystynę, dziadków z obu stron, ++ z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Herberta STARZEC w 40 rocz. śmierci, córkę Irenę, rodziców Martę i Henryka STARZEC, ++ z pokrew. NOSIADEK, STARZEC.

12.00

Za ++ rodziców Martę i Alojzego FOJCIK, + męża Józefa RZEPKA, ++ z rodzin PRZYBYŁA, FOJCIK, RZEPKA.

13.30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny ZAJUSCH, synów, wnuków i wnuczki.

15.00

Nieszpory.

16.00

Za + Hildę WENCEL w 3 rocz. śmierci, + męża Erwina, ++ rodziców Klarę i Ryszarda SŁOMKA, Paulinę i Franciszka WENCEL, ++ z pokrew.

19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące. (Int z ofiar w skarbonie).

wykonanie: e-parafia.net