Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Informacje

30.03 - 05.04.2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 30.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże bł. dla Małgorzaty MAREK z okazji urodzin oraz o światło Ducha Świętego na czas egzaminów.

2. Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę MAGIERA, + brata Piotra MAGIERA, siostrę Gabrielę RASZKA, ++ z pokrew. MAGIERA, MORGAŁA, PIECHA, RASZKA.

Wtorek 31.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

Za + Annę MAKSYM z ok. ziemskich urodzin.

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

1. Za + syna Mirosława WENGLORZ w 5 rocz. śm.

2. Za + Horsta WENGLORZ, jego rodziców, teściów, 4 braci: Waldemara, Gintra, Henryka i Edmunda

Środa 01.04.2020 – dzień powszedni.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące. (Int. z ofiar w skarbonie)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

1. Za + Alfreda NOSIADEK, jego rodziców i teściów, + Elżbietę DEPTA, jej rodziców i teściów, ++ z pokrew. z obu stron, za + Irenę SALAMON.

2. Za ++ Annę i Romana MAZUREK, wnuka Brunona, syna Alfonsa, ++ Helenę i Wilhelma WOŹNICA, Kurta SZERPKY, zięcia Wolfganga FABER, ++ z rodzin MAZUREK i WOŹNICA.

Czwartek 02.04.2020 – dzień powszedni.

7.00

W int. nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

1. Za + żonę i matkę Annę SIERON w 16 rocz. śm., jej rodziców, teściów, zięcia Brunona DYMEK, ++ z pokrew.

2. Za + Mirosława SZYMURA w 1 rocz. śm.

Piątek 03.04.2020 – dzień powszedni.

7.00

1. W int. czcicieli NSPJ.

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Do NSPJ przez wstawiennictwo MB Pokornej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie i opiekę Bożą nad rodziną, z prośbą o Dary Ducha Św. dla dzieci i wnuków.

Sobota 04.04.2020 – dzień powszedni.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące. (Int. z ofiar w skarbonie)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

1. Za + męża i ojca Ewalda SZYMA w kolejną rocz. śm., ++ z pokrew.

2. Za + Beatę WENGLORZ w 30 dzień po śm.

VI Niedziela Wielkiego Postu (Niedziela Palmowa) 05.04.2020

7.00

Za + Weronikę WADUŁA na pamiątkę ziem. ur. oraz za + męża Henryka

9.00

Za ++ rodziców Gertrudę i Karola MORCINIEC, + siostrę Teresę, + bratową Bronisławę, ++ teściów Różę i Maksymiliana KOTULA, + Romana OŚLIŹLOK.

10.30

W int. parafian.

12.00

1. W int. pracowników służby zdrowia, ich rodzin oraz za emerytowanych i zmarłych pracowników.

2. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

13.30

Für die verstorbenen Eltern Ottilie und Anton HOLECZEK, Schwiegereltern Angela und Josef LESZCZEŃSKI, Andrzej BARKOWSKI und die verstorbenen der Verwandschaft. (Msza św. w jęz. niem.)

16.00

Za + Huberta KURA (int od rodz. Jeszka).

23.03 - 29.03.2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 23.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Za ++ rodziców Agatę i Emanuela MIERA, + Tadeusza KRĘCICHWOST, Janusza MILLER, Horsta KONIECZNY oraz ++ z pokrew.

Wtorek 24.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące. (Int. z ofiar w skarbonie)

2. Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Za + Annę SZULIK w 30 dzień po śmierci.

Środa 25.03.2020 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

7.00

1. Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

2. Za + Edwarda PIONTEK w 30 dzień po śmierci.

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

W int. duchowej adopcji dziecka poczętego.

Czwartek 26.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

1. Za + Gertrudę WĘGIERSKĄ w 5 rocz. śmierci oraz ++ z pokrew.

2. Za + Elżbietę KRĘCICHWOST w 30 dzień po śmierci.

3. Za + Jana DUDA w 30 dzień po śmierci.

Piątek 27.03.2020 -  dzień powszedni.

7.00

1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla syna Waldemara z ok. 60 rocz. urodzin.

2. Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Za ++ Marię i Alfreda DUDEK w rocz. śmierci, za + ojca oraz za ++ z rodzin SZMOLKE i DUDEK.

Sobota 28.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., i zdrowie z okazji urodzin w pewnej intencji.

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020

7.00

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

9.00

1. Za Józefa PYTLIK w 30 rocz. śmierci.

2. Za ++ Wilhelma i Franciszkę HANUSEK, syna Józefa, synową, zięcia Józefa SZNAJDER, wnuka Richarda, Annę i Konrada DOLLA, + Hildegardę HANUSEK.

10.30

1. W int. parafian.

2. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

12.00

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., i zdrowie dla Małgorzaty KRZYŻANOWSKIEJ z ok. 85 rocz. urodzin.

16.00

W int. dzieci przyjmujących chrzest św. oraz dzieci rocznych, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

16.03 - 22.03.2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 16.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Za + Marię WIECZOREK w 2 rocz. śmierci ++ z rodziny WIECZOREK, ZELEK, LEPIARCZYK, KOC.

Wtorek 17.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

1. Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

2. Za + ojca Joachima MORGAŁA w 30 dzień po śmierci.

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Za ++ rodziców Hildegardę i Stefana DYBAŁA, + Franciszka DYBAŁA, ++ z pokrew.

Środa 18.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

Za + męża Huberta DYMEK, ++ rodziców, teściów, ++ z rodzin DYRSZKA, LARYSZ, LISIECKI, DYMEK i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek 19.03.2020 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panna.

7.00

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

1. W int. mężczyzn i młodzieńców.

2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., i zdrowie dla Józefa KANIA z ok. 85 rocz. urodzin oraz syna Józefa z ok. 55 rocz. urodzin, a także o Boże bł. w rodzinie.

Piątek 20.03.2020 -  dzień powszedni.

7.00

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące. (int. z ofiar w skarbonie)

2. Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

1. Za + Marię CZAJA w 1 rocz. śmierci.

2. Za + Gintra CZOMBERA w 30 dzień po śmierci.

Sobota 21.03.2020 – dzień powszedni.

7.00

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

12.00

Anioł Pański i Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

17.30

1. Za ++ Marię i Jana KANIA, 4 synów, 2 synowe, Zofię KANIA, ++ z pokrew. KANIA, OGON.

2. Za ++ rodziców Marię i Józefa MURA w 5 rocz. śmierci oraz za ++ z pokrew. MIKSA, STARZEC, PRZYBYŁA, GŁOMBIK.

3. Za + Krystynę PALMER w 30 dzień po śmierci.

IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020

7.00

1. Za + męża Jerzego KUNA, jego rodziców, + siostrę Sabinę, jej męża Edwarda SYPNIEWSKI, + Herberta RICHTER, ++ z pokrew. KUNA, GRÜNER, KOSMALA.

2. Za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka CHROŚNIK, ich rodziców, rodzeństwo, ++ 2 synów, synową Amalię, 3 córki, 5 zięciów, 2 wnuków, za ++ z pokrew. CHROŚNIK, MORGAŁA, WILK.

9.00

Za + matkę Annę DYMEK z ok. ziem. urodzin, ++ z pokrew. DYMEK, PAPROTNY.

10.30

1. W int. parafian.

2. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pokornej w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

12.00

1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., i zdrowie dla Anny GROBELNY z ok. 70 rocz. urodzin.

2. Za ++ Tadeusza i Stefanię GARDIAN, rodziców, teściów, brata Antoniego i 3 szwagrów.

3. Za + Jerzego GROBELNY, ++ rodziców, teściów, brata Alojzego, + bratową Danutę.

16.00

Za + Wacława WIECZOREK. (Gregoriańska)

wykonanie: e-parafia.net