Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Informacje

14.06 - 20.06.2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 14.06.2021 – wspomnienie bł. Michała Kozala.

7.00

Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

17.00

Nabożeństwo czerwcowe.

17.30

1. Za ++ rodziców Paulinę i Wiktora WALUGA, 2 synów Gerharda i Konrada, + żonę, 2 córki Helenę i Annę ++ mężów, wnuka Norberta, ++ z pokrew.

2. Za ++ Agatę i Konrada HAJDER, syna Gerharda, synową Małgorzatę, wnuczkę Teresę, ++ z pokrew.

3. Za + Lidię BACHNIAK.

Wtorek 15.06.2021 – dzień powszedni

7.00

1. Za + mamę Władysławę SĘK w 1 rocz. śm. + ojca Augustyna ++ z pokrew. SYKAŁA, SĘK, BŁAJDA.

2. Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

17.00

Nabożeństwo czerwcowe.

17.30

Za + Helmuta CIUPEK na pam. ziem. ur., ++ rodziców Anastazję i Tomasza, dziadków Annę i Pawła, braci Rajnholda, Herberta i Henryka, ++ teściów Konstantynę, Piotra MIERA, + teścia Serafina OLEŚ, ++ z pokrew. CIUPEK, MIERA, MARCALIK, OLEŚ.

Środa 16.06.2021 – dzień powszedni

7.00

Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

17.00

Nowenna do MB Pokornej

17.30

1. Za ++ Franciszka i Klarę PASZEK, ich rodziców i rodzeństwo, córkę Marię, syna Huberta, jego syna Gerarda, wnuczkę Gabrielę, jej męża Józefa ZŁOTOŚ oraz ++ z rodzin PRZYKLENK, EICHSTÄDT.

2. Za + Romana POLOCZEK w kolejną rocz. śm. jego rodziców Ryszarda i Małgorzatę, brata Józefa, siostry Stefanię i Joannę, ++ z rodz. POLOCZEK.

3. Za + matkę Elżbietę BELKIUS, ojca EWALDA, ich rodziców, ich ++ rodzeństwo ++ z pokrew. HANUSEK, BELKIUS.

Czwartek 17.06.2021 – wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego

7.00

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące (int z ofiar w skarbonie)

2. Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

17.00

Nabożeństwo czerwcowe.

17.30

1. Za ++ rodziców Krystynę i Karola BELKIUS, + brata Leona, + męża Romana, ++ z pokrew.

2. Za ++ rodziców Janinę i Józefa KANIA, + Krystynę i Rajmunda MORGALLA, + ciotkę Małgorzatę BIAŁECKI i jej + męża Klemensa, ++ z pokrew.

3. Za + Rajmunda MARCOL.

Piątek 18.06.2021 – dzień powszedni

7.00

Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

16.30

Sakrament Pokuty.

17.00

Nabożeństwo czerwcowe.

17.30

1. Za + Zofię SULSKĄ.

2. Za + Jadwigę PIONTEK (int. od znajomej rodziny).

3. Za + Zbigniewa MORAWSKIEGO w 30 dzień po śmierci.

Sobota 19.06.2021 – dzień powszedni

7.00

1. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Rafała KACZOROWSKIEGO z okazji urodzin.

2. Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

10.30

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z par. św. Jacka w Bytomiu.

13.00

Ślub: Adrianna WÓJCIK – Piotr STARZEC

14.15

Pielgrzymka z par. MB Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych.

16.00

Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie absolwentów z okazji 50 rocznicy matury.

16.30

Sakrament Pokuty.

17.00

Nabożeństwo czerwcowe.

17.30

BIERZMOWANIE.

Niedziela 20.06.2021 – XII niedziela zwykła

7.00

Za + Elżbietę DEPTA, Alfreda NOSIADEK w dniu ich ziem. ur.

9.00

1. Za + ojca Alfreda OWCZORZ, jego rodziców, rodzeństwo, ++ teściów, + Ernesta KOSZANY ++ rodziców, rodzeństwo, ++ teściów.

2. Za ++ synów Marka i Jana ZIĘĆ w rocz. urodzin, ++ rodziców Annę MUSIOŁ, męża Józefa, 4 synów, 5 córek, + Marię ZIĘĆ, męża Pawła oraz ++ z pokrew.

10.30

1. Za ++ Marię i Wernera KISZKA, brata Jana, dziadków z obu stron, za ++ z pokrew. KISZKA, PRZYBYŁA, BARZYCKI, STOPA.

2. Za + Krystynę DĘBIŃSKĄ w 3 rocz. śm., + męża Czesława na pam. ziem. ur.

12.00

1. Za + Lidię BACHNIAK (int of. od mieszkańców z Rud z ul. Polnej).

2. Za + Józefa MAREK, ++ rodziców Agnieszkę i Alojzego MAREK, ++ Magdalenę i Huberta URBANEK, + Erwina KOWOLIK, ++ z pokrew. MAREK, URBANEK, WANIEK, WIECZORKE.

15.00

Nieszpory

16.00

Za + Leona PAPROTNY w 1 rocz. śm.

17.15

Za + Ks. Prałata Józefa KUSCHE (grupa z Zabrza).

19.00

Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

07.06 - 13.06.2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 07.06.2021 – dzień powszedni.

7.00

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące (int z ofiar w skarbonie).

2. Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

17.00

Nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną.

17.30

1. Za + matkę Stefanię KALEMBA w 11 rocz. śm., + męża Ignacego, ++ z rodzin KALEMBA, MAREK

2. Za + ks. Mariana PIOTROWSKIEGO.

Wtorek 08.06.2021 – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

7.00

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące (int. z ofiar w skarbonie).

2. Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

11.00

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z Wolbromia.

17.00

Nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną.

17.30

Za + Teofila MOKROSZ do Bożego Miłosierdzia w 11 rocz. śm.

Środa 09.06.2021 – dzień powszedni

7.00

1. Za + Jana MAŃCZYK, jego ++ rodziców Gertrudę i Alojzego, brata Feliksa, siostry Małgorzatę i Marię, ++ teściów Gertrudę i Pawła GRÜNER oraz ++ z pokrew.

2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Władysława LOSKA, ich ++ rodziców, rodzeństwo oraz ++ z pokrew.

3. Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

17.00

Nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną.

17.30

1. Za + ojca Alfreda WĘGIERSKIEGO w rocz. ziem. urodzin, jego + żonę Gertrudę, ++ z pokrew. PRZYBYŁA, WĘGIERSKI, MAZUREK, BĘBENEK.

2. Za + Krystynę i Jerzego BELKIUS, Małgorzatę, Pawła DUDA, ich ++ rodziców i rodzeństwo, dusze ++ z pokrew. SKUBELA, BELKIUS, DUDA, WYPCHOŁ, MAZUREK.

Czwartek 10.06.2021 – dzień powszedni

7.00

Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

12.00

Ślub: Alicja MURAS - Roman DUKSA.

17.00

Nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną.

17.30

1. Za + Brunona MIERA na pam. ziem. urodzin.

2. Za + Sigberta KALEMBA w 1 rocz. śm. oraz jego rodziców Anielę i Józefa.

3. Za + Marię DEPTA w 1 rocz. śm. i jej męża Józefa.

Piątek 11.06.2021 – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa

7.00

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące (int z ofiar w skarbonie)

2. Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

16.30

Sakrament Pokuty.

17.00

Nabożeństwo czerwcowe.

17.30

1. Za + Krystynę LARYSZ w rocz. śm. oraz ++ z pokrew.

2. Za + męża Krystiana KOC, siostrę Marię WIECZOREK, rodziców Cecylię, Annę, Walentego ZELEK, ++ z rodzin KOCUR, ++ z pokrew.

3. Za ++ rodziców Janusza i Barbarę CZERWIK na pam ziem. urodzin ++ z rodziny.

19.00

Msza młodzieżowa na zakończenie roku katechetyczno – formacyjnego.

Sobota 12.06.2021 – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny

7.00

Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

11.00

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z par. MB Kochawińskiej w Gliwicach.

12.30

Ślub: Aleksandra ZIĘĆ – Damian WIEDER

16.30

Sakrament Pokuty.

17.00

Nabożeństwo czerwcowe.

17.30

1. Za + ojca Gintra MORGAŁA na pam. ziem. ur.

2. Za ++ rodziców Helenę i Karola WENGLORZ, siostrę Beatę, brata Alfreda oraz ++ z pokrew. WENGLORZ, WILISZ, MUSIOŁ.

Niedziela 13.06.2021 – XI Niedziela zwykła

7.00

1. Za ++ rodziców Edeltraut i Herberta SANDTEN, syna Józefa, rodziców Krystynę i Józefa SZNAJDER, syna Richarda ++ z pokrew.

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

Za + Zygfryda HANUSEK (Gregoriańska)

9.00

Za + męża i ojca Stanisława NYKIEL w 1 rocz. śm., jego rodziców Magdalenę i Jana NYKIEL, brata Tadeusza, siostrę Bronisławę, szwagrów Józefa i Eugeniusza oraz teściów Bronisławę i Karola WĘGLORZ, ++ z pokrew. NYKIEL, WĘGLORZ, + Jana SKOWRONEK, dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30

Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla ks. Sebastiana ŚLIWIŃSKIEGO z okazji rocz. ur.

12.00

Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jolanty i Mateusza SZYMURA z okazji 30 rocz. ur.

13.30

W int parafian.

16.00

Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża dla Jakuba KOPREK, oraz Boże błogosławieństwo dla rodziców, rodziców chrzestnych i rodzeństwa.

19.00

W int. parafian.

20.00

Procesja fatimska z modlitwą różańcową.

wykonanie: e-parafia.net