Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Sanktuarium

Modlitwa do Matki Bożej Pokornej - nowa 2014-11-29

Modlitwa do Matki Bożej Pokornej

Matko Pokorna, Ty od wieków z łaskawością i czułością 
spoglądasz na ufnie spieszących do Ciebie czcicieli. 
Dziś my, śladami naszych ojców w wierze, z ufnym pokłonem
gromadzimy się przed Twym Rudzkim Wizerunkiem.
Wiemy, że „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. 
Dlatego pokornie prosimy, przynieś nadzieję na dobre jutro, 
pociechę w utrapieniach, wiarę w zwątpieniu 
i miłość, gdy życie przygniata swym ciężarem.
Pomóż nam tak zawierzyć siebie Bogu, jak Ty zawierzyłaś.
Maryjo! Ty przyniosłaś światu Zbawiciela, 
który wyzwolił świat z mocy zła. 
Prosimy, wyproś teraz u swego Syna, łaskę wyzwalającą nas 
z wszelkiej niewoli; słabości, grzechu i cierpienia.

Szczególnie prosimy Cię o łaskę...(podajemy własną prośbę)

Uproś dla nas, Matko Pokorna, otwarte serce i oczy, byśmy
wolę Bożą trafnie odczytywali i odpowiednio realizowali.
Pragniemy brać odpowiedzialność za przyszłość:
Ziemi Śląskiej, Ojczyzny i Kościoła. 
Chcemy wnosić w życie piękno i moc świętej wiary katolickiej,
której zasadą jest miłość Boga i bliźniego 
oraz duch pojednania i przebaczenia.
Daj wytrwałość, byśmy powstawali z każdego upadku.
Ośmielamy się prosić Cię o to, bo Twe tkliwe spojrzenie 
daje nam wdzięczne przekonanie o Twej miłości do nas.
Bądź z nami Maryjo, wspomagaj nas i prowadź do Syna. 
Amen.

wykonanie: e-parafia.net