Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Sanktuarium

Litania do Matki Bożej Pokornej. 2014-11-29

Bp Gerard Kusz
Kornelia Czogalik

LITANIA DO MB POKORNEJ  

Kyrie, eleison, 
Christe, eleison, 
Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Boże Ojcze Stworzycielu,                                       zmiłuj się nad nami
Boże Synu Odkupicielu,                                        
Boże Duchu Ożywicielu,                                      
Boże Jedyny w Trójcy

Niewiasto rajskich obietnic,                                    oręduj za nami
Panno objawień prorockich,                
Dziewico natchnień odwiecznych,        
Któraś starła głowę węża,                       
Któraś usłyszała głos anioła,                
Któraś Boga wydała na świat,                
Monstrancjo żywa,  

Wielbiąca Boga hymnem radości,                bądź nam wzorem pokory  
Doświadczająca wielkości pokornych,        
Przewidująca chwałę przyszłości,                
Przechowująca pamięć Przymierza,              
Łączniczko Testamentów,                                  

Służebnico Słowa                 od pychy zachowaj
Wędrowniczko betlejemska         
Strażniczko nazaretańska             
Orędowniczko galilejska              
Kalwaryjska Matko Bolesna              
Jerozolimo nowa              

Przez Twoje poddanie woli Bożej                 naucz nas pokory
Przez Twoje szukanie schronienia      
Przez Twoje lęki i strapienia
Przez Twoje szukanie i znalezienie      
Przez Twoje wchodzenie w Tajemnicę
Przez Twoją drogę krzyżową      
Przez Twoje czuwanie w Wieczerniku    
Przez Twoje wniebowzięcie            
Przez Twoje królowanie ziemi i niebu               
Przez Twoje objawienia                                    
Przez Twoje wołanie o pokutę                            

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata      przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata      wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata      zmiłuj się nad nami

K.Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W.Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Matko Najświętsza – Pani Pokorna. Jesteś czczona od wieków w Tajemnicy Nawiedzenia. Tak jak nawiedziłaś św. Elżbietę, przynosząc w jej dom błogosławieństwo swego – jeszcze nienarodzonego – Syna Bożego, tak przynosisz w nasze pokolenia błogosławieństwo Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Prosimy Cię, pomóż nam pokonać pychę i zapatrzenie w siebie. Pozwól widzieć sprawy w świetle prawdy Ewangelii, iść drogą Jezusa i żyć dla Niego, a przez Niego dla dobra bliźnich. Prowadź nas do Jezusa Chrystusa – Sługi pokornego, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

wykonanie: e-parafia.net