Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Nasza parafia

Kościół św. Marii Magdaleny na cmentarzu 2014-12-17

Kaplica św. Marii Magdaleny wybudowana w latach 1687-1688, na polecenie opata Józefa I, na cmentarzu założonym przez opata Andrzeja Emanuela Pospela, okazała się po pewnym czasie za mała. Korpus kryty był wysokim dwuspadowym dachem. Boczne elewacje kaplicy były trójosiowe. Od północy do bryły prezbiterium przylegała drobna przybudówka. Z biegiem lat też zaczęła jej drewniana konstrukcja niszczeć. Z tej też racji podjęto decyzję o budowie nowego kościoła cmentarnego. Fakt ten zrealizowano w latach 1880-1884, kiedy to w miejsce dawnej kaplicy św. Marii Magdaleny, zbudowano kościół cmentarny pod tym samym tytułem . 

Kościół zbudowano w stylu neogotyckim z elementami neoromańskimi. Jest otynkowany z ceglaną dekoracja, bogatą w fryzy arkadowe, obramienia drzwi i okien. Jednonawowy z transeptem, od zachodu nad nawą nadbudowana czworoboczna wieża. Ściany kościoła są o podziałach ramowych, narożniki transeptu z kolei oszkarpowane, zwieńczone sterczynami. W szczytach transeptu znajdują się okulusy, poniżej biforium. Dach kościoła został zrobiony dwuspadowo, przykryty łupkiem. Zwieńczenie wieży jest namiotowe, podbite blachą, w wystawkami i sterczynami . 
W kościele znajduje się ustawiony w tamtym czasie ołtarz barokowy z 1. ćwierci XVIII w., pochodzący z kaplicy mariackiej w kościele parafialnym w Rudach, który został przeniesiony w czasie jak była jeszcze drewniana kaplica na tym cmentarzu w 1785 r. Ołtarz ten w kształcie ramy o bogatej dekoracji akantowo-wstęgowej z rzeźbami dwóch aniołów, a w nim był umieszczony obraz Śmierci św. Marii Magdaleny z końca XVIII w .  
W prezbiterium znajduje się nagrobna płyta  wmurowana w ścinanie po prawej stronie. Inskrypcja na tablicy jest następującej treści: Hic quiescit /P(ater) Nepomucenus Lorenz/ ult(imus) Subprior/ monasterii Raudensis/ S(acerdos) O(rdinis) C(isterciensis)/ et tandem parochus./ Natus die 1ma Maji 1768./ Pie obiit 22da Januarii 1823./ Requiescat In pace . Jest ona upamiętnieniem pochówku w tym miejscu ostatniego podprzeora cysterskiego w Rudach, a jednocześnie drugiego proboszcza po sekularyzacji klasztoru, Nepomucena Lorenza. Z tamtego okresu znajdziemy jeszcze w kościele krzyż ołtarzowy drewniany, klasycystyczny z 1 poł. XIX w. oraz dwa lichtarze cynowe z przełomu XVIII/XIX w.
 
Powyższy tekst jest fragmentem pracy magisterskiej ks. Kazimierza Tomasiaka. 

wykonanie: e-parafia.net