Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Aktualności

Nabożeństwa czerwcowe.

Pomysł na nabożeństwa czerwcowe ma swój początek w XIX w. Autorką pomysłu na uwielbienie Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie była Aniela de Sainte-Croix. Będąc jeszcze w nowicjacie doszła do wniosku, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu.

Podzieliła się tym spostrzeżeniem z wychowawczynią i koleżankami. Przychylnie odniosła się do niej przełożona klasztoru, a następnie biskup paryski. Czerwiec okazał się idealnym miesiącem na nabożeństwa gdyż właśnie wtedy przypada Uroczystość Serca Pana Jezusa. W Polsce po raz pierwszy nabożeństwa czerwcowe zaczęto odprawiać w 1857r. Po 16 latach w 1873r Pius IX zatwierdził nabożeństwo jako oficjalną modlitwę Kościoła.

Nabożeństwo czerwcowe polega na uwielbieniu i oddawaniu czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Następnie zostaje czytana lub śpiewana litania do Najświętszego Serca Jezusowego. Po litanii ksiądz lub diakon prowadzący odczytuje Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. Po akcie następuje pieśń "Przed tak wielkim Sakramencie", modlitwa oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Modlitwa Codziennego Ofiarowania

Panie Jezu Chryste, 
Ty przez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.

 

 

Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe codziennie o godzinie 17.00, a w niedzielę o godzinie 15.00.

Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców

Jak co roku w ostatnią sobotę czerwca, a pierwszą sobotę wakacji zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymka Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców.
Nauczyciele w ten sposób chcą podziękować za dobrze przeżyty rok szkolny, a także prosić o Boże błogosławieństwo na czas wakacji.
Pielgrzymka odbędzie się 24 czerwca.
Msza św. o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

MUZYKA W STARYM OPACTWIE

STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ W GLIWICACH

PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP W RUDACH

POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-PAŁACOWY

W RUDACH

XXII cykl koncertów

28.05.2017       Dyplomanci Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej

                         II st. i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach

25.06.2017       Stanisław Pielczyk – organy (Raszczyce – Katowice)

16.07.2017       Mariola Brzoska  - organy (Gliwice)

27.08.2017       Brygida Tomala - organy (Babice - Katowice)

24.09.2017       Jerzy Kukla – organy (Lublin)

22.10.2017       Chór i kwartet smyczkowy Parafii Św. Anny w Babicach,

                         Chór Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. i Studium

                         Muzyki Kościelnej w Gliwicach.

                         pod dyr. Brygidy Tomali.

 

 

Koncerty odbywać się będą w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach o godzinie 17.00. O godz. 16.00 natomiast celebrowana jest Msza Święta.

 

 

 

 

OD CYSTERSÓW PO NOWOWIEJSKIEGO 

XXII EDYCJA FESTIWALU „MUZYKA W STARYM OPACTWIE”

 

Od wiosny do jesieni, w całej Europie, w starych klasztornych bazylikach  odbywają się koncerty muzyki religijnej i liturgicznej. Wciąż bowiem nie brakuje słuchaczy chętnych do poznawania i kontemplacji dzieł powstałych z natchnienia Eucharystii lub dla potrzeb jej celebracji. Te zaś stanowią przebogatą spuściznę dawnych epok, skarbiec nieocenionej wartości, który z największą troskliwością należy zachowywać, pielęgnować  i otaczać opieką. [1]

„Muzyka organowa, obok śpiewu, od dawna należy do podstawowych gatunków muzyki religijnej. Organy mają wprawdzie historię o wiele dłuższą niż liturgia Kościoła katolickiego, sięgającą bowiem czasów starożytnych, jednak instrument ten, który przywędrował do Europy w VI stuleciu, oficjalnie został dopuszczony do kościoła (uznany za „kościelny”) najprawdopodobniej dopiero za czasów pontyfikatu papieża Witaliana I (657-672). A potem już następował, stopniowy, ale coraz szybszy proces adaptacji organów do liturgii, który trwa do czasów dzisiejszych.” [2]

W diecezji wrocławskiej (powstała w roku 1000, podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego) pierwsze wzmianki o organach pojawiły się już w XIII stuleciu. Związane są one z patronką Śląska  – św. Jadwigą (ok. 1180-1243), a pochodzą z jej biografii spisanej ok. 1300 r. W zamieszczonym tam opisie  pokanonizacyjnych uroczystości, które odbyły się 25 VIII 1267 r., czytamy, iż  „w kościele słyszano radosne i wielbiące głosy, a słodkie tony melodii chwalącej Jedynego Boga były dziełem nie tylko świeckich oraz zakonnych mężczyzn i kobiet, ale również wspaniałych organów, które rozbrzmiewały Bogu na chwałę, przez co serca zgromadzonych do nabożeństwa i duchowej radości podnosiły”. [3]

W naszej pocysterskiej bazylice  w Rudach pierwsze organy zbudowane zostały jeszcze przed 1474 rokiem, przez prałata Petera Sebitza [4]

Dziś, po wielu wiekach istnienia organów w każdym kościele, warto przypomnieć sobie pochwałę organów z Konstytucji o Kościele Soboru Watykańskiego II: „W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” [5]

Mamy więc w Rudach, tak jak i w innych wiekowych europejskich zabytkach klasztornych, obowiązek pielęgnowania kultury i spuścizny pokoleń, do której Kościół zachęca nas słowami: „Muzycy przejęci duchem chrześcijańskim, powołani są do pielęgnowania muzyki kościelnej i wzbogacania jej skarbca”. Dlatego też bardzo cieszy fakt, iż już po raz 22. będziemy spotykać się w naszym Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, by w skupieniu wsłuchiwać się w brzmienie królewskiego instrumentu, jakim są organy, i włączać się tym samym w bezcenne dziedzictwo zostawione Europie przez wielkie opactwa, które kładły podwaliny pod jej tożsamość.

Kultura jako element owej tożsamości jest procesem ciągłym. Nowe formy wpisują się w to, co odziedziczone z przeszłości, wprowadzając własnego ducha i dopowiadając własne interpretacje. Aby podkreślić ten fakt, uwzględnimy też w tej edycji kompozytora z przeszłości o wiele nam bliższej niż czasy rozkwitu cystersów, mianowicie Feliksa Nowowiejskiego, którego 140. rocznica urodzin dała asumpt ku temu, by lata 2016-2017 (po części każdego) poświęcić jego pamięci. W programach koncertów festiwalowych fakt ten zostanie muzycznie uhonorowany.

Jeśli dodać do tego jubileusz 800-lecia praw miejskich Raciborza jako miasta dość mocno z Rudami w swej długiej historii związanego, obraz szczególnych kulturowych kontekstów tegorocznej „Muzyki w starym opactwie” stanie się na tyle wyrazisty, żeby uznać, iż pominięcie w swoich planach tej tak już mocno ugruntowanej rudzkiej oferty kulturalnej byłoby bardzo znaczącą stratą.

Zapraszamy więc z zapewnieniem, iż poświęcony czas nie zostanie zmarnowany.

 

Ks. Prałat Bogdan Kicinger

Dyrektor Festiwalu

 

 

 

 [1] Por. KL nr 112 i 114

[2] R. Pośpiech. Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku. Opole 2004 r.

[3] Tamże.

1 2 3 4
...
22 »
wykonanie: e-parafia.net