Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Aktualności

MUZYKA W STARYM OPACTWIE

STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ W GLIWICACH

PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP W RUDACH

POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-PAŁACOWY

W RUDACH

XXII cykl koncertów

28.05.2017       Dyplomanci Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej

                         II st. i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach

25.06.2017       Stanisław Pielczyk – organy (Raszczyce – Katowice)

16.07.2017       Mariola Brzoska  - organy (Gliwice)

27.08.2017       Brygida Tomala - organy (Babice - Katowice)

24.09.2017       Jerzy Kukla – organy (Lublin)

22.10.2017       Chór i kwartet smyczkowy Parafii Św. Anny w Babicach,

                         Chór Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. i Studium

                         Muzyki Kościelnej w Gliwicach.

                         pod dyr. Brygidy Tomali.

 

 

Koncerty odbywać się będą w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach o godzinie 17.00. O godz. 16.00 natomiast celebrowana jest Msza Święta.

 

 

 

 

OD CYSTERSÓW PO NOWOWIEJSKIEGO 

XXII EDYCJA FESTIWALU „MUZYKA W STARYM OPACTWIE”

 

Od wiosny do jesieni, w całej Europie, w starych klasztornych bazylikach  odbywają się koncerty muzyki religijnej i liturgicznej. Wciąż bowiem nie brakuje słuchaczy chętnych do poznawania i kontemplacji dzieł powstałych z natchnienia Eucharystii lub dla potrzeb jej celebracji. Te zaś stanowią przebogatą spuściznę dawnych epok, skarbiec nieocenionej wartości, który z największą troskliwością należy zachowywać, pielęgnować  i otaczać opieką. [1]

„Muzyka organowa, obok śpiewu, od dawna należy do podstawowych gatunków muzyki religijnej. Organy mają wprawdzie historię o wiele dłuższą niż liturgia Kościoła katolickiego, sięgającą bowiem czasów starożytnych, jednak instrument ten, który przywędrował do Europy w VI stuleciu, oficjalnie został dopuszczony do kościoła (uznany za „kościelny”) najprawdopodobniej dopiero za czasów pontyfikatu papieża Witaliana I (657-672). A potem już następował, stopniowy, ale coraz szybszy proces adaptacji organów do liturgii, który trwa do czasów dzisiejszych.” [2]

W diecezji wrocławskiej (powstała w roku 1000, podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego) pierwsze wzmianki o organach pojawiły się już w XIII stuleciu. Związane są one z patronką Śląska  – św. Jadwigą (ok. 1180-1243), a pochodzą z jej biografii spisanej ok. 1300 r. W zamieszczonym tam opisie  pokanonizacyjnych uroczystości, które odbyły się 25 VIII 1267 r., czytamy, iż  „w kościele słyszano radosne i wielbiące głosy, a słodkie tony melodii chwalącej Jedynego Boga były dziełem nie tylko świeckich oraz zakonnych mężczyzn i kobiet, ale również wspaniałych organów, które rozbrzmiewały Bogu na chwałę, przez co serca zgromadzonych do nabożeństwa i duchowej radości podnosiły”. [3]

W naszej pocysterskiej bazylice  w Rudach pierwsze organy zbudowane zostały jeszcze przed 1474 rokiem, przez prałata Petera Sebitza [4]

Dziś, po wielu wiekach istnienia organów w każdym kościele, warto przypomnieć sobie pochwałę organów z Konstytucji o Kościele Soboru Watykańskiego II: „W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” [5]

Mamy więc w Rudach, tak jak i w innych wiekowych europejskich zabytkach klasztornych, obowiązek pielęgnowania kultury i spuścizny pokoleń, do której Kościół zachęca nas słowami: „Muzycy przejęci duchem chrześcijańskim, powołani są do pielęgnowania muzyki kościelnej i wzbogacania jej skarbca”. Dlatego też bardzo cieszy fakt, iż już po raz 22. będziemy spotykać się w naszym Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, by w skupieniu wsłuchiwać się w brzmienie królewskiego instrumentu, jakim są organy, i włączać się tym samym w bezcenne dziedzictwo zostawione Europie przez wielkie opactwa, które kładły podwaliny pod jej tożsamość.

Kultura jako element owej tożsamości jest procesem ciągłym. Nowe formy wpisują się w to, co odziedziczone z przeszłości, wprowadzając własnego ducha i dopowiadając własne interpretacje. Aby podkreślić ten fakt, uwzględnimy też w tej edycji kompozytora z przeszłości o wiele nam bliższej niż czasy rozkwitu cystersów, mianowicie Feliksa Nowowiejskiego, którego 140. rocznica urodzin dała asumpt ku temu, by lata 2016-2017 (po części każdego) poświęcić jego pamięci. W programach koncertów festiwalowych fakt ten zostanie muzycznie uhonorowany.

Jeśli dodać do tego jubileusz 800-lecia praw miejskich Raciborza jako miasta dość mocno z Rudami w swej długiej historii związanego, obraz szczególnych kulturowych kontekstów tegorocznej „Muzyki w starym opactwie” stanie się na tyle wyrazisty, żeby uznać, iż pominięcie w swoich planach tej tak już mocno ugruntowanej rudzkiej oferty kulturalnej byłoby bardzo znaczącą stratą.

Zapraszamy więc z zapewnieniem, iż poświęcony czas nie zostanie zmarnowany.

 

Ks. Prałat Bogdan Kicinger

Dyrektor Festiwalu

 

 

 

 [1] Por. KL nr 112 i 114

[2] R. Pośpiech. Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku. Opole 2004 r.

[3] Tamże.

Poświęcenie pojazdów

W niedzielę 23 lipca po Nieszporach o godzinie 15.00, a także we wtorek 25 lipca w dniu wspomnienia św. Krzysztofa po rannej i wieczornej Mszy św. udzielane będzie błogosławieństwo kierowców i  poświęcenie ich pojazdów.
Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO DO RUD

ZAPROSZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO DO RUD

 NA ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP  15 SIERPNIA 2017 ROKU

 

         Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze,

         Umiłowani Diecezjanie!

         Każdego roku sierpniowe świętowanie Maryi Wniebowziętej przyciąga nasze serca do oddawania Jej nabożnej czci. W naszej diecezji czynimy to w sposób niezwykle serdeczny w sanktuarium w Rudach, pragnąc zaczerpnąć nowych sił duchowych w patronalny obchód świątyni, będącej kiedyś miejscem modlitwy konwentu cysterskiego, a obecnie wypełniającej się parafianami i pielgrzymami. Uroczystość ta od lat stanowi okazję do zanoszenia wspólnej modlitwy całej naszej metropolii - z jej Pasterzami na czele - o trwanie w wierze, której świadkiem i oparciem jest dostojna bazylika, utrwalająca wspaniałe dziedzictwo duchowe naszej ziemi. Tak przygotowujemy się do uczczenia Matki naszego Pana i w tym roku, gdy naszemu wdzięcznemu trwaniu na modlitwie szczególnego blasku dodaje wspomnienie 25. rocznicy utworzenia Diecezji Gliwickiej w ramach nowej Metropolii Katowickiej, do której należy też zasłużona Diecezja Opolska. Rozważamy wdzięcznie ten podniosły moment wspaniałomyślnej decyzji Papieża św. Jana Pawła II o ukonstytuowaniu na Górnym Śląsku pełnej prowincji kościelnej, w której znalazła się też nasza diecezjalna wspólnota, włączając się w rytm budowania Kościoła, świadomego swojej misji w dzisiejszym świecie. Od ćwierć wieku bowiem budujemy mozolnie żywą cząstkę Kościoła Powszechnego, aby dawać świadectwo naszego umiłowania wielkich Bożych spraw.

         Sanktuarium rudzkie staje się także miejscem dziękczynnej modlitwy za naszych Pasterzy, zwłaszcza związanej z ważnymi jubileuszami i rocznicami Dostojnych Księży Biskupów. W tym roku polecać będziemy wdzięcznie Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Seniora Diecezji Opolskiej z racji 85. urodzin, 60. rocznicy święceń kapłańskich oraz 40. rocznicy sakry biskupiej. Do modlitwy włączymy Arcybiskup-Seniora Damiana Zimonia, pierwszego w dziejach Górnego Śląska metropolity katowickiego w 60. rocznicę Jego święceń kapłańskich. Z naszej diecezji przedstawiamy Biskupa-Seniora Gerarda Kusza w 55. rocznicę święceń kapłańskich.

         Niech nie zabraknie nas podczas gorliwej modlitwy. Punktem centralnym gromadzącym nas będzie pontyfikalna Suma, sprawowana na dziedzińcu zespołu pocysterskiego klasztoru o godz. 11.00 pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai i z jego posługą Słowa Bożego, wraz z biskupami naszej metropolii oraz współbraćmi w kapłańskiej posłudze. Liczymy na udział osób życia konsekrowanego oraz naszych Drogich Sióstr i Braci z różnych parafii naszych trzech górnośląskich diecezji.

         W ramach możliwości zapraszam także na świąteczne nieszpory, które uroczyście sprawowane będą w bazylice rudzkiej o godz. 15.00.

         Znając głęboką cześć, okazywaną Najświętszej Maryi Pannie przez lud górnośląski, liczę bardzo na braterską posługę i spotkanie, które przyczyni się do umocnienia naszej metropolitalnej więzi i wzbudzi w nas dalszą chęć naszego współdziałania w dziele Bożym.

         Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego towarzyszy wszystkim na radość pielgrzymowania do Matki Bożej Pokornej w Rudach.

W oczekiwaniu na wspólną modlitwę pozostaję zjednoczony z Wami

                                                                                                          + Jan Kopiec

                                                                                                          biskup gliwicki

1 2 3 4
...
24 »
wykonanie: e-parafia.net