Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Duszpasterstwo

Chrzest

Chrzty i roczki w parafii są w ostatnią niedzielę m–ca g. 16:00 (lub w 2-gi dzień Świąt B.N. i Wielkanocy). 
Nauka przed chrztem w sobotę o g. 16:30, w salce przy zakrystii.
 
Chrzest św. to pierwszy i najważniejszy Sakrament: gładzi grzech pierworodny, daje Łaskę Bożą, zapoczątkowuje w człowieku Życie Boże. Odpowiedzialność za wychowanie religijne dziecka spoczywa na rodzicach i chrzestnych. Zobowiązują się do tego wobec Wspólnoty Kościoła podczas liturgii chrztu.

 

Ślub

Małżeństwo jest szczególnym sakramentem, którego udzielają sobie nawzajem małżonkowie, kapłan zaś jest koniecznym tzw. urzędowym świadkiem tego faktu, ponieważ małżeństwo stawia zawierających je w pewnym publicznym stanie życia w Kościele. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Sakrament małżeństwa tworzy z Bożą pomocą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości tych, których Bóg stworzył jako „mężczyznę i niewiastę” i do których rzekł: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28), a o których Chrystus powiedział „A taj już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Sakrament małżeństwa umacnia małżonków do miłowania siebie wzajemnie tak, jak sam Chrystus umiłował swoją oblubienicę – Kościół. Bez jego błogosławieństwa trwanie w miłości może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. (KKK 1601-1666).
 
Poniżej przedstawiamy zakres formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa.

Bierzmowanie 2014-11-29

Bierzmowanie młodzieży:
Proszą o bierzmowanie wspólnotę Kościoła: osoby wierzące (praktykujące), przystępujące regularnie do sakramentów (Pokuty i Eucharystii), uczęszczające systematycznie na katechezę oraz pragnące żyć słowem Bożym, rozwijać swoją wiarę przez świadectwo życia i zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej. 
Kandydaci do bierzmowania uczestniczą obowiązkowo w katechezie szkolnej oraz sakramentach i spotkaniach dla młodzieży ogłaszanych przez duszpasterzy.
Sakrament ten powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania. Jeżeli kandydat jest z innej parafii - dostarcza stosowną zgodę przeniesienia przygotowania do tego sakramentu od duszpasterzy z parafii zamieszkania i postępuje jak powyżej. Jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu 
Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Zazwyczaj jest to jedno z imion otrzymanych na Chrzcie. Jeżeli natomiast, obydwa imiona chrzcielne nie są imionami świętych patronów, obiera on sobie trzecie (musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia. 
 

I Komunia i spowiedź Św. 2014-11-29

Przygotowanie obejmuje dzieci klas III Szkoły Podstawowej. 

Poza katechezą w szkole dzieci uczestniczą w przygotowaniu liturgicznym w parafii: 
  • Msza św. niedzielna, 
  • nabożeństwa Roku Liturgicznego (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwa majowe). 
  • dodatkowe spotkania ogłaszane przez Ks. Proboszcza.

wykonanie: e-parafia.net