Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

Modlitwy o dobre rozeznanie życiowego powołania 2015-01-01

Poślij mi Panie Anioła dobrych myśli, co Twoim światłem rozjaśni drogę mojego życiowego wyboru. Dotknij Swoją mocą pomieszany "krzykiem świata" labirynt mojej duszy. Dodaj sił by ogarnąć rytm własnego ciała, w którym tętni niebo i ziemia. Naznacz błogosławieństwem moje pragnienia i pomóż je poukładać w świetle Ewangelii. Ty, który mnie przenikasz i znasz doskonale, daj mi rozpoznać Twój odwieczny plan wobec mojego życia. Niech Twoja święta wola wypełni się we mnie. Amen.
 

Boże, przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia - pomóż mi je znaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to , coś Ty dla mnie zamierzył. Amen.
 
 
Matko, Stolico Mądrości. Ty znasz ścieżki naszych młodych serc. Proszę pokieruj drogą mojego życia. Jeśli Bóg chce, abym w przyszłości założył rodzinę, naucz mnie autentycznej miłości ku człowiekowi. Pomóż mi wyzwolić się z egoizmu i ciasnej interesowności.
Jeśli Syn Twój zapragnie uczynić mnie swoim uczniem, uzdolnij mnie, abym ochotnym sercem przyjął Jego wezwanie. Wtedy z radością pójdę głosić miłość Boga ku wszystkim.
Maryjo, ufnym sercem oddaję moją przyszłość w Twoje matczyne ręce. Amen.
 
 
Boże, który chcesz wszystkich ludzi zbawić i przywieść do poznania prawdy, poślij robotników na żniwo swoje i daj im głosić słowo Twoje z niezachwianą gorliwością, aby prawda Twoja rozszerzała się i była wysławiana, a wszystkie narody poznały Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. Amen.
 
 
MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Św. Michale Archaniele, Patronie dobrego wyboru,
razem z Tobą staję przed Bogiem, Ojcem mojego istnienia i mojej historii.
Wierzę, że ma On plan wobec mojego życia
i nieustannie do mnie mówi przez swoje Słowo oraz wydarzenia.
Ty pokonałeś szatana mieczem Słowa Bożego i całą swoją istotą wybrałeś Boga.
Wyproś mi łaskę uległości Natchnieniom Ducha Świętego
i pomóż mi wsłuchać się w głos Syna Bożego,
abym mógł rozeznać i wybrać drogę zgodną z wolą Boga.
Pragnę błogosławić Pana zarówno wtedy, gdy wskaże mi drogę życia w małżeństwie,
jak i wtedy, gdy wezwie mnie na drogę życia konsekrowanego.
Św. Michale Archaniele, módl się za mną, abym miał odwagę pójść za głosem powołania.
Niech mój wybór będzie zgodny z Twoim zawołaniem i z Twoim wyborem: „Któż jak Bóg!”. Amen.
 

MODLITWA O POWOŁANIA PAPIEŻA PAWŁA VI
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę. 
Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 
Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

 

wykonanie: e-parafia.net