Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Aktualności

Dekret Biskupa Gliwickiego

D E K R E T

wyznaczający kościoły jubileuszowe na czas obchodów Roku Świętego Józefa obowiązujący w diecezji gliwickiej od 1 lutego 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

Nawiązując do Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde” oraz Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 roku, na czas obchodów Roku Świętego Józefa do 8 grudnia 2021 r., ustanawiam w Diecezji Gliwickiej następujące kościoły jubileuszowe dla poszczególnych dekanatów:

 

Dekanaty: Bytom i Bytom Miechowice - kościół Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku;

Dekanaty: Gliwice, Gliwice Sośnica i Gliwice Łabędy - kościół św. Józefa Robotnika w Ligocie Zabrskiej;

Dekanaty: Zabrze i Zabrze Mikulczyce - kościół św. Józefa w Zabrzu;

Dekanat Kuźnia Raciborska - kościół św. Józefa Robotnika w Zawadzie Książęcej;

Dekanaty: Lubliniec, Sadów i Woźniki - kościół św. Józefa Robotnika w Sadowie;

Dekanaty: Tarnowskie Góry i Żyglin - kościół NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy;

Dekanaty: Pyskowice, Pławniowice i Toszek - kościół św. Józefa Robotnika w Taciszowie.

 

Kościoły jubileuszowe powinny się stać miejscem, do którego przybywają pielgrzymi, aby pojednać się z Bogiem, dostąpić łaski odpustów przewidzianych w dokumencie Penitencjarni Apostolskiej, aby przez wstawiennictwo św. Józefa powierzać Panu Bogu intencje własne oraz wspólnot, do których należą. Dlatego do zadań gospodarzy wskazanych wyżej świątyń na „Rok Świętego Józefa” należą:

 

1. zorganizowanie w określonych porach Adoracji Najświętszego Sakramentu;

2. troska o umożliwienie wiernym skorzystania z sakramentu pokuty. W dyżury w konfesjonale powinni się zaangażować kapłani wskazanych dekanatów;

3. umożliwienie wiernym rozmowy z kapłanem (jeśli zajdzie taka potrzeba);

4. zorganizowanie cyklicznych nabożeństw ku czci św. Józefa, jak również konferencji, katechez przybliżających osobę św. Józefa.

Niech Święty Józef wyprasza nam wszystkich potrzebne łaski


† Jan Kopiec Biskup Gliwicki

wykonanie: e-parafia.net