Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

Lipiec 2020

SIERPIEŃ 2020

 

INTENCJA OGÓLNA: modlimy się  o powrót do życia głęboką wiarą dla niepraktykujących, oziębłych i zatwardziałych grzeszników z naszej parafii.

INTENCJA STAŁA: za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA  INTENCJA POWSZECHNA : Módlmy się, za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, w tym  marynarze, rybacy oraz ich rodziny.

 

1.    Dziękujemy Róży św. Kingi za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych.

2.     W sierpniu ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych i uroczystościach  kościelnych uczestniczyć będzie   Róża św. Faustyny.

3.     Dziękujemy osobom, które uczestniczyły w Mszy św. imieninowej ku czci św. Kingi.

4.     Dziękujemy bardzo Paniom,  które wysprzątały salkę katechetyczną. Bóg zapłać.  .

5.    Wzorem ubiegłego roku będziemy wykonywać bukiety z kwiatów i ziół, które będą rozprowadzane przed kościołem, przed każdą Mszą,  w uroczystość Wniebowzięcia NMP –odpust w naszym kościele. Dlatego prosimy, by w miarę możliwości każdy przygotował kilka bukiecików i przyniósł w piątek, 14 sierpnia do kościoła. Od godz. 16.30 zakrystia będzie już otwarta i tam będzie można zostawić bukieciki. Prosimy bardzo o zaangażowanie się i pomoc.

6.     Przypominamy, że w tym dniu Członkowie Róż Różańcowych mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

7.     Następna zmiana tajemnic odbędzie się 5 września,

 o godz. 16.15

Maj 2020

INTENCJA OGÓLNA: Modlimy się  o ustanie epidemii, o ochronę przed zarażeniem się korona wirusem, o zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich.Błagajmy wszechmogącego Boga za całą naszą wspólnotę i parafię, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa , A Matka Boża Pokorna czuwał nad nami każdego dnia.

 Prośmy także, w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu.

Dobremu Bogu polecajmy też zmarłych na skutek koronawirusa, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył ich szczęściem wiecznym.

 

Modlimy się także o łaskę zdrowia dla ks. Dziekana Gotfryda Fessera

 

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

 

PAPIESKA  INTENCJA  EWANGELIZACYJNA:  Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

 

W związku z tym, że w maju, nie odbędzie się comiesięczna  zmiana tajemnic różańcowych, prosimy każdego o rozważanie następnej w kolejności tajemnicy różańca.

Teks rozważania można zaczerpnąć z naszej książeczki jubileuszowej.

 

 

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII.

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

 

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

 

O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

 Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych, która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa ,trwając mocna w wierze. Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego,

wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że sprawisz,  aby tak jak w Kanie Galilejskiej, mogła powrócić radość i święto po tej chwili próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca

i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem

i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż,

ku radości zmartwychwstania. Amen.

 

Pod Twoją obronę…

Kwiecień 2020

INTENCJA OGÓLNA:   Modlimy się o ustanie epidemii, o ochronę przed zarażeniem się koronawirusem, o rozważne zachowania i postępowania ludzi,

o potrzebny każdemu pokój ducha i serca. Prośmy Matkę Bożą Pokorną , by miała nas w swojej opiece.

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA   POWSZECHNA :Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

 

W związku z tym, że w kwietniu nie odbędzie się comiesięczna  zmiana tajemnic różańcowych, prosimy każdego o rozważanie następnej w kolejności tajemnicy różańca.

Teks rozważania można zaczerpnąć z naszej książeczki jubileuszowej.

 

 

1.       Planowana, trzydniowa pielgrzymka zostaje odwołana. Wpłacone „wpisowe” będzie zwrócone na najbliższym spotkaniu.

2.       Nie będziemy przygotowywać palm na Niedzielę Palmową

3.       Termin następnej zmiany różańca, będzie podany w ogłoszeniach parafialnych.

Marzec 2020

INTENCJA OGÓLNA: : modlimy się o Boże błogosławieństwo i  Dary Ducha Świętego dla kapłanów posługujących w naszej parafii, kapłanów wywodzących się z naszej parafii i tych którzy w niej posługiwali. modlimy się także o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

        Modlimy się także o ustanie epidemii, o ochronę przed zarażeniem się korona wirusem, o rozważne zachowania i postępowania ludzi, o potrzebny każdemu pokój ducha i serca. Prośmy Matkę bożą Pokorną , by miała nas w swojej opiece.


INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA  EWANGELIZACYJNA:  Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

1.Dziękujemy Róży Św. Faustyny za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych .

2.W  marcu, ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych uczestniczyć będzie Róża MB Fatimskiej

3. Planowana ,trzydniowa pielgrzymka zostaje odwołana. Wpłacone „wpisowe” będzie zwrócone na najbliższym spotkaniu.

5. Wzorem ubiegłych lat na Niedzielę Palmową  będziemy przygotowywać palmy, prosimy  o zbieranie gałązek.

6. Termin następnej zmiany różańca, będzie podany w ogłoszeniach parafialnych.

wykonanie: e-parafia.net