Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

Sierpień 2018

INTENCJA OGÓLNA: za osoby uzależnione z  prośbą o łaskę uwolnienia z nałogu oraz za ich rodziny z prośbą o siły w dźwiganiu krzyża

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA: Aby decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

 

1. Dziękujemy Róży św. Faustyny za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych w miesiącu lipcu.

2. W miesiącu sierpniu ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych i uroczystościach kościelnych uczestniczyć będzie Róża św. MB Fatimskiej

3. Dziękujemy osobom, które uczestniczyły w Mszy św. imieninowej ku czci św. Kingi.

4. Prosimy osoby, które uczestniczyć będą w parafialnej pielgrzymce na Górę św. Anny, aby zaopiekowały się w tym czasie sztandarem.

5. Następna zmiana tajemnic odbędzie się wyjątkowo

w środę 5 września 2018 po wieczornej Mszy św.

Czerwiec 2018

INTENCJA OGÓLNAo czystość serc i dojrzałe przygotowanie się do ofiarowania sobie sakramentu małżeństwa dla narzeczonych.

 

INTENCJA STAŁAZa chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

 

1. Dziękujemy wszystkim za udział ze sztandarem na nabożeństwach majowych.

2. Kolejna zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się w środę 4 lipca po nabożeństwie czerwcowym i połączona będzie z biesiadą przy ognisku. Wzorem ubiegłych spotkań zachęcamy wszystkich do przygotowania sałatek.

Maj 2018

INTENCJA OGÓLNA: o rozkwit modlitwy różańcowej i wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii

 

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

 

1. Dziękujemy Róży św. Jadwigi za udział ze sztandarem w nabożeństwach maryjnych w miesiącu kwietniu.

2. Dziękujemy Róży św. Faustyny za prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu.

3.     Otoczmy modlitwą różańcową naszego parafianina brata Rubena prosząc o zdrowie dla Niego.

4. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki do Krzeszowa, zwłaszcza ks. Proboszczowi za modlitwę w naszej intencji oraz za stworzenie radosnej i miłej  atmosfery w czasie wspólnego pielgrzymowania, pani Agnieszce za przesmaczne ciasteczka i pani Basi za umilanie nam czasu grą na gitarze.

5. Zachęcamy wszystkie Panie do uczestniczenia w Nabożeństwach Majowych z sztandarem. Niech to będzie wyrazem naszego zaangażowania się w naszą Wspólnotę.

6. Kolejna zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 2 czerwca

Marzec 2018

INTENCJA OGÓLNA: O światło Ducha Świętego i umocnienie w powołaniu dla kapłanów naszej parafii oraz ks. Stanisława, a także o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

1. Dziękujemy Róży św. Faustyny za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych w miesiącu lutym.

2. W miesiącu marcu ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych uczestniczyć będzie Róża św. MB Fatimskiej.

3. Dziękujemy osobom z Roży św. Kingi i Róży MB Fatimskiej, które prowadziły Adorację Najświętszego Sakramentu podczas Nabożeństwa 40-godzinnego.

4. Tradycyjnie, jak każdego roku, przygotowywać będziemy palmy na Niedzielę Palmową. Na spotkanie, które odbędzie się 19 marca o godz. 16.00 prosimy przynieść bazie i bukszpan.

5. Adorację przy Bożym Grobie poprowadzi Róża św. Jadwigi zgodnie z harmonogramem podanym w ogłoszeniach parafialnych.

6. Spotkanie Wielkanocne odbędzie się w tym roku w niedzielę, 8 kwietnia o godz. 17.00 w piwnicy Starego Opactwa. Spotkanie to organizuje Róża św. Kingi i będzie ono połączone z kolejną zmianą tajemnic różańcowych.

7. W dniach 21-22 kwietnia organizowana jest 2-dniowa pielgrzymka do Krzeszowa. Koszt pielgrzymki 230 zł. Zapisy u pani Aliny do soboty 24 marca. Przy wpisywaniu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 80 zł. Koszt pielgrzymki obejmuje: przejazd, nocleg, obiadokolację w pierwszym dniu, śniadanie i obiad w drugim dniu, bilety wstępu i oprowadzenia, ubezpieczenie.

Luty 2018

INTENCJA OGÓLNA: O zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących, dobrą śmierć dla konających.

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja

 

 

1. Dziękujemy Róży św. Kingi za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych w miesiącu styczniu.

 

2. W miesiącu lutym ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych uczestniczyć będzie Róża św. Faustyny.

 

3. Adorację nabożeństwa 40-godzinnego poprowadzi w tym roku Róża św. Kingi oraz MB Fatimskiej.

 

4. Zapraszamy wszystkich na Mszę św. w intencji chorych członków Róż Różańcowych w poniedziałek, 12 lutego, na godz. 17.30. Prosimy, by na tej Mszy św. był obecny sztandar.

 

5. Następna zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się w pierwszą sobotę marca (3 marca) o godz. 16.15.

1 2 »
wykonanie: e-parafia.net