Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

Styczeń 2021

INTENCJA OGÓLNA: modlimy się o pokój, miłość i wzajemny szacunek ludzi na całym świecie, w naszej ojczyźnie, parafii i  w naszych rodzinach.

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA: modlimy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich

Grudzień 2020

INTENCJA OGÓLNA:. Modlimy się w intencji Członków Żywego Różańca, dziękując za wszelkie otrzymane łaski, prosząc o doświadczenie Bożej opieki i prowadzenie ku świętości w Nowym Roku.

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy

1. Cieszymy się z faktu zawiązania się w naszej wspólnocie różańcowej nowej , męskiej Róży, która  za swojego patrona obrała św. Józefa. Nowa Róża dołączyła do istniejących już w parafii, włączając się tym samym w wielką modlitwę Kościoła. Życzymy jej Członkom błogosławieństwa Bożego i opieki św. Józefa.

2. W tym roku z powodu panującej pandemii, nie odbędzie się spotkanie opłatkowe.

3. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Członkowie kół Żywego Różańca mają w tym dniu przywilej zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Taki sam przywilej przysługuje nam 25 grudnia w dzień Bożego Narodzenia.

4. Następna zmiana tajemnic odbędzie się 02 lub 09 stycznia 2021 roku. Dokładny termin i godzina podane będą w ogłoszeniach parafialnych. Dlatego prosimy o śledzenie ogłoszeń w kościele.

5. Czas Adwentu jest to czas oczekiwania, to czas wewnętrznego wyciszenia się, czas przygotowania się przez modlitwę na spotkanie z Bożą Dzieciną. Życzymy spokojnego czasu.. czasu bez pośpiechu, bez trosk i zmartwień. Czasu wypełnionego radosnym oczekiwaniem, w zdrowiu i pokoju serca.

wykonanie: e-parafia.net