Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Aktualności

Wielki Piątek

WIELKI PIĄTEK

            Wielki Piątek to dzień, w którym obchodzimy pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Na drzewie krzyża zawisło Zbawienie świata – Chrystus, który wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi. Strumieniem łask dla nas wszystkich są Jego rany, z których wypływa krew i woda. Kapłani padając twarzą na ziemię przepraszają Boga za grzechy i zniewagi, jakie Mesjasz doświadcza ze wszystkich stron świata.

            Zgodnie z tradycją pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół w Wielki Piątek nie sprawuje Eucharystii. Nabożeństwo Wielkopiątkowe rozpoczyna się Liturgią Słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej. Kolejno następuje uroczysta modlitwa powszechna,  która w obfitości wezwań stara się uwzględnić wszystkich ludzi, aby obmyła nas Krew Chrystusa przelana na krzyżu. Punktem szczytowym jest adoracja Krzyża naszego Pana. Zbliżając się ku końcowi Liturgii, Ciało Chrystusa w uroczystej procesji zostaje przeniesione do Grobu Pańskiego, by po zakończonych obrzędach liturgicznych można było czuwać przy naszym Zbawicielu. Pamiętajmy, że jest to dzień miłosierdzia, przebaczenia i odnowy życia chrześcijańskiego. Bądźmy duchem przy cierpiącym Chrystusie, niech nasze serca biją dla Niego, a naszą niedoskonałą, lecz szczerą miłością chciejmy odpowiedzieć na Jego niezrównaną miłość.

            Z uwagi na ograniczone uczestnictwo ludu Bożego w Liturgii Wielkopiątkowej zachęcamy Was do rodzinnego nabożeństwa połączonego z adoracją Krzyża. Podobnie jak w Wielki Czwartek nakryjmy nasz stół białym obrusem. Postawmy na środku stołu krzyż, obok Pismo Święte. O godzinie piętnastej jako godzinie śmierci Jezusa zapalmy świecę na znak czuwania i bycia blisko naszego Pana. Natomiast nabożeństwo domowe zacznijmy o godzinie siedemnastej.

Nasze spotkanie z Chrystusem Ukrzyżowanym rozpocznijmy od zaśpiewania pieśni Ludu, mój ludu, cóżem Ci uczynił (nowa Droga do Nieba nr. 505). Następnie jeden z członków rodziny odczytuje opis męki Pańskiej w redakcji świętego Jana (J 19,1-42), który pozostali słuchają w skupieniu w postawie siedzącej. Przypominamy o tym, by na słowa „I skłoniwszy głowę oddał ducha” przyklęknąć i w chwili ciszy podziękować Jezusowi za odkupienie nas i całego świata.

 

Po odczytaniu męki Pańskiej głowa rodziny bierze krzyż, klęka i jako pierwszy całuje stopy Jezusa. Kolejno przekazuje krzyż do ucałowania wszystkim członkom rodziny.

Po obrzędzie ucałowania krzyża w gronie rodzinnym wszyscy stojąc zanoszą do Boga wspólne prośby. Każde wezwanie może odmawiać kto inny:

Głowa rodziny (GR): Ze szczerą miłością pokłońmy się naszemu Odkupicielowi, który za nas został umęczony i złożony do grobu: Błagajmy Go z pokorą: Panie, zmiłuj się nad nami.
Pozostali (P): Panie, zmiłuj się nad nami.

Lektor (L): Chryste, nasz Panie i Mistrzu, posłuszny za nas aż do śmierci, naucz nas, abyśmy zawsze byli posłuszni woli Ojca.

P: Panie, zmiłuj się nad nami.

L: Chryste, nasz Królu, Ty stałeś się pośmiewiskiem ludzi i z pokorą znosiłeś wszelkie obelgi, naucz nas jak mamy cierpieć dla Twego imienia.

P: Panie, zmiłuj się nad nami.

L: Chryste nasz Zbawicielu, Ty rozciągnąwszy ręce na krzyżu, przyciągnąłeś do siebie wszystko, zgromadź w Twoim Królestwie wszystkie rozproszone dzieci Boże.

P: Panie, zmiłuj się nad nami.

L: Chryste, nasze Życie. Ty umierając na drzewie krzyża zniweczyłeś piekło wraz ze śmiercią, daj nam umierać razem z Tobą, abyśmy z Tobą chwalebnie zmartwychwstali.

P: Panie, zmiłuj się nad nami.

L: Chryste, nasz Zbawicielu, Ty oddałeś życie za umiłowanych braci. Spraw abyśmy tą samą miłością wzajemnie się miłowali.

P: Panie, zmiłuj się nad nami.

GR: Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na tę rodzinę Twoją, za którą nasz Pan, Jezus Chrystus, nie zawahał się oddać w ręce złoczyńców i poddać męce Krzyża. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

P: Amen.

Po wspólnym odmówieniu próśb następuje modlitwa Pańska:

Ojcze nasz…

Na zakończenie wszyscy członkowie rodziny śpiewają Odszedł Pasterz nasz
(nowa DDN nr. 74.2). Zachęcamy do trwania w swoich domach przed Chrystusem Ukrzyżowanym do godzin wieczornych.

« 1
...
5 6 7 8 9 10 11
...
36 »
wykonanie: e-parafia.net