Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Aktualności

Wielka Sobota

WIELKA SOBOTA

Liturgia Świętej Nocy Paschalnej jest szczytem przeżyć całego roku liturgicznego i centralnym przeżyciem Triduum paschalnego. W tej liturgii objawia się najmocniej ostateczny cel i kierunek ludzkiego życia – jest nim udział w zwycięstwie Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią.

W pierwszej części Świętej Nocy Paschalnej, czyli w Liturgii Światła kapłan zapali paschał w kościele. Następnie zostanie odczytane Orędzie Wielkanocne, w którym zawarte jest dziękczynienie Bogu za Jezusa Chrystusa, który wyzwolił nas z niewoli grzechu.

            Druga część liturgii Świętej Nocy to obrzęd liturgii Słowa. Stół Słowa Bożego w swej dzisiejszej obfitości przybliża człowiekowi na nowo całą historię zbawienia, ukazującą odwieczną wierność Boga wobec swoich dzieci. W tym dniu zachęcamy do odczytania i medytacji obficie zastawionego dla nas Słowa Bożego w swoim domu:

·         Rdz 1,1-2,2

·         Rdz 22, 1-18

·         Wj 14,15-15,1

·         Iz 54,4a.5-14

·         Iz 55,1-11

·         Ba 3,9-15.32-4,4

·         Ez 36, 16-17a.18-28

·         Rz 6,3-11

·         Mt 28,1-10

            Kolejną częścią świętych obrzędów jest liturgia chrzcielna. Błogosławieństwo wody jest wymownym znakiem naszej jedności z Chrystusem, ponieważ poprzez sakrament Chrztu została zmazana nasza pierworodna przewina. 

            Kościół rodzi się na Chrzcie Świętym, lecz żywi się Eucharystią. Najświętszy Sakrament jest czymś niezbędnym w życiu chrześcijanina. To Eucharystia nas umacnia, nie tylko fizycznie, ale karmi nas przede wszystkim duchowo. Z uwagi na pandemię koronawirusa chciejmy przyjąć Komunię w sposób duchowy do naszych serc. Odczuwając niebywałą Miłość, którą daje nam Pan w tej Świętej Nocy Paschalnej otwórzmy nasze serca na moc i działanie Zmartwychwstałego.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu Liturgii Paschalnej zachęcamy Was do tego, by w swoich domach w gronie najbliższych odnowić Wasze przyrzeczenia chrzcielne.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma ożywić świadomość przynależności do Jezusa i przypomnieć obowiązek wypełniania płynących z tego zadań.

Odnowienie przyrzeczeń

Głowa rodziny (GR): Pytam każdego z Was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Pozostali (P): Wyrzekam się.

GR: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

P: Wyrzekam się.

GR: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

P: Wyrzekam się.

GR: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

P: Wierzę.

GR: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

P:Wierzę.

GR: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

P:Wierzę.

GR: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boże i kościelne?

P: Przyrzekam.

GR: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

P: Amen.

Można jeszcze dodać:

GR: Przez chrzest staliście się świątynią Boga, na podziękowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa odmówmy razem:

Wszyscy: W Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca, który nas stworzył, i Syna, który nas odkupił, i Ducha Świętego, który nas uświęcił, wobec Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Bogarodzicy, naszych Aniołów Stróżów, naszych świętych Patronów, wobec wierzących, odnawiam Przymierze zawarte przy Chrzcie świętym. Postanawiam żyć i umierać w wierze katolickiej. Pozostaję wierny Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ojcze Przedwieczny, użycz mi do tego Twojej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na zakończenie wszyscy członkowie rodziny śpiewają Przez chrztu świętego wielki dar
(nowa DDN nr. 234).

« 1
...
4 5 6 7 8 9 10
...
36 »
wykonanie: e-parafia.net