Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Aktualności

1% podatku

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia naszej Parafii poprzez przekazania na jej rzecz 1% podatku.
Wypełniając deklarację podatkową, należy:

- w polu 'numer KRS' wpisać: 0000283966,
- w polu 'cel szczególny 1%' wpisać: Parafia Rudy.
Serdeczne 'Bóg Zapłać' za wsparcie!

Zmarł biskup pomocniczy senior diecezji gliwickiej GERARD KUSZ

 

 

15 marca 2021 roku w wieku 82 lat, w 59 roku kapłaństwa i 36 roku biskupstwa zmarł biskup pomocniczy senior diecezji gliwickiej Gerard Kusz.

Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Studia na KUL (specjalizacja katechetyczna) rozpoczął w 1974 roku. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 roku obronił pracę doktorską.

W 1978 roku został wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu, diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. W latach 1983-1985 był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego w Nysie.

27 czerwca 1985 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 roku. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy m.in. sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu i kultury chrześcijańskiej. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim.

Wraz z powstaniem diecezji gliwickiej 25 marca 1992 roku został jej pierwszym biskupem pomocniczym. Pełnił funkcję wikariusza generalnego i przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 roku należał do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, będąc też jej wiceprzewodniczącym.

15 listopada 2014 roku, w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego, papież przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Mimo emerytury dalej aktywnie udzielał się duszpastersko w diecezji, sprawując sakramenty oraz spotykając się z różnymi grupami, u których przez lata swojej posługi zaskarbił sobie życzliwość.

W ostatnich latach życia zaczął podupadać na zdrowiu i musiał ograniczyć swoją duszpasterską działalność. Zmarł 15 marca 2021 r. w godzinach popołudniowych po długiej i ciężkiej chorobie.

Jego dewizą biskupią były słowa: "Oboedientia et pax" (Posłuszeństwo i pokój).

 

MODLITWA  RÓŻAŃCOWA

 

 w intencji śp. biskupa Gerarda Kusza w  naszym kościele:

               

 wtorek 16 marca – godz. 17.00

                  środa 17 marca – godz. 18.00

                  czwartek 18 marca – godz. 17.00

Dekret Biskupa Gliwickiego

D E K R E T

wyznaczający kościoły jubileuszowe na czas obchodów Roku Świętego Józefa obowiązujący w diecezji gliwickiej od 1 lutego 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

Nawiązując do Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde” oraz Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 roku, na czas obchodów Roku Świętego Józefa do 8 grudnia 2021 r., ustanawiam w Diecezji Gliwickiej następujące kościoły jubileuszowe dla poszczególnych dekanatów:

 

Dekanaty: Bytom i Bytom Miechowice - kościół Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku;

Dekanaty: Gliwice, Gliwice Sośnica i Gliwice Łabędy - kościół św. Józefa Robotnika w Ligocie Zabrskiej;

Dekanaty: Zabrze i Zabrze Mikulczyce - kościół św. Józefa w Zabrzu;

Dekanat Kuźnia Raciborska - kościół św. Józefa Robotnika w Zawadzie Książęcej;

Dekanaty: Lubliniec, Sadów i Woźniki - kościół św. Józefa Robotnika w Sadowie;

Dekanaty: Tarnowskie Góry i Żyglin - kościół NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy;

Dekanaty: Pyskowice, Pławniowice i Toszek - kościół św. Józefa Robotnika w Taciszowie.

 

Kościoły jubileuszowe powinny się stać miejscem, do którego przybywają pielgrzymi, aby pojednać się z Bogiem, dostąpić łaski odpustów przewidzianych w dokumencie Penitencjarni Apostolskiej, aby przez wstawiennictwo św. Józefa powierzać Panu Bogu intencje własne oraz wspólnot, do których należą. Dlatego do zadań gospodarzy wskazanych wyżej świątyń na „Rok Świętego Józefa” należą:

 

1. zorganizowanie w określonych porach Adoracji Najświętszego Sakramentu;

2. troska o umożliwienie wiernym skorzystania z sakramentu pokuty. W dyżury w konfesjonale powinni się zaangażować kapłani wskazanych dekanatów;

3. umożliwienie wiernym rozmowy z kapłanem (jeśli zajdzie taka potrzeba);

4. zorganizowanie cyklicznych nabożeństw ku czci św. Józefa, jak również konferencji, katechez przybliżających osobę św. Józefa.

Niech Święty Józef wyprasza nam wszystkich potrzebne łaski


† Jan Kopiec Biskup Gliwicki

« 1 2 3 4
...
12 »
wykonanie: e-parafia.net