Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Informacje

14.05 - 20.05.2018

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 14.05.2018 – Święto św. Macieja, Apostoła.

7.00

W int. firmy budowlanej o pozytywne rozpatrzenie spraw finansowych, o miłość i dobre relacje w rodzinie, a dla zmarłych o radość życia wiecznego.

9.00

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z Gliwic. (par. św. Gerarda)

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za + męża Józefa SZENDZIELORZ w 8 rocz. śmierci, ojca Maksymiliana KERNER, teściów Martę i Alfreda SZENDZIELORZ, szwagierkę Małgorzatę STRZEDUŁA, + Andrzeja CZERWIK oraz ++ z pokrew.

2. Za + Józefa PENDZICH. (int. od sąsiadów)

Wtorek 15.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + ojca Józefa SZNAJDER na pam. ziem. urodzin, brata Richarda, teścia Herberta SANDTEN, ++ z pokrew.

9.00

1. Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z Bojszowa.

2. Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z Gliwic. (par. św. Gerarda)

10.30

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za + męża Henryka KLIMEK, jego żoną Gerdę, jego rodziców Monikę i Józefa KLIMEK, siostrę Annę, brata Jana, teściów Augustynę i Maksymiliana MUSIOŁ.

2. Za ++ rodziców Martę i Tomasza MORGAŁA, braci Waltra, Jerzego, Józefa, dwie synowe, szwagra, ++ z pokrew.

Środa 16.05.2018 – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Gliwicach.

7.00

Za ++ rodziców Henryka i Brygidę PAWLIK, + teścia Gotfryda BELKIUS, męża Norberta, dwóch szwagrów Jana BELKIUS i Jana WENGLORZ, i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z Orzesza-Gardawic.

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za + Gabrielę i Józefa ZŁOTOŚ, ++ z rodzin ROGON, PASZEK

2. Za ++ dziadków Helenę i Karola STROMINSKI.

Czwartek 17.05.2018 – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.

7.00

Za + Teresę WIECZOREK w 30-sty dzień po śmierci.

17.00

Nabożeństwo Majowe

17.30

1. Za + męża i ojca Henryka WANGLORZ w rocz. śmierci.

2. Za + Krystynę BELKIUS (int. od rodziny Renaty DOLLA, JENDROSEK)

Piątek 18.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za + Marię ZBEREK w 1-szą rocz. śmierci.

2. Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza RAJTER, brata Witolda, siostrę Elżbietę BASZCZOK, teściów Stefanię i Stanisława BARCHAN, 3 szwagrów, ++ z pokrew. z obu stron.

Sobota 19.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

1. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie dla Klaudii i Krzysztofa z ok. rocznicy urodzin.

2. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie i dary Ducha Świętego dla wnuczki Nastazji oraz o Boże bł. dla jej rodziców.

9.30

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z Rudy Śląskiej. (Kaplica)

11.00

Pielgrzymka parafialna z Lysek.

12.00

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z Czechowic-Dziedzic.

14.00

Ślub rzymski: Renata REIS, Marek ROSTEK.

15.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Joanny DUDA z ok. 80 rocz. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie. (Kaplica)

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za + Pawła MALEJKA na pam. ziem. urodzin  (int. od chrzestnych Mariana i Danuty z rodzinami) Za + ojca, dziadka Pawła MALEJKA w 26 rocz. śmierci.

2. Za ++ rodziców Helenę i Karola WENGLORZ, ich syna Alfreda, dziadków Franciszkę i Alojzego WILISZ, ++ Marię i Ignacego WENGLORZ oraz ++ z pokrew. WILISZ, WENGLORZ.

20.05.2018 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

7.00

1. Za + zięcia Richarda SZNAJDER z ok. ziem. urodzin, + ojca Józefa, + Jana QUICKER, syna Gerarda, Gintra ZŁOTOŚ, Zygfryda SZENDZIELORZ, ++ z pokrew.

2. Za + męża i ojca Jana QUICKER na pam. ziem. urodzin, + syna Gerharda, + szwagra Zygfryda SZENDZIELORZ, ++ z pokrew.

9.00

RUDA KOZIELSKA: Ku czci św. Urbana w int. wszystkich parafian z Rudy Kozielskiej.

9.00

Za ++ Juliannę i Pawła BELKIUS, ++ córki Olgę, Emilię, Anielę i Elżbietę z mężami, ++ braci Ernesta, Pawła i Maksymiliana z żonami, ++ dziadków z obu stron.

10.30

Za + Erwina WENCEL w 5 rocz. śmierci, jego + żonę Hildę, za ++ rodziców Paulinę i Franciszka WENCEL, ++ z pokrew.

12.00

O Boże bł. i potrzebne łaski dla dzieci przeżywających I rocznicę Komunii Św.

15.00

Nabożeństwo majowe.

16.00

1. Za + Krystynę NADLEWSKĄ na pam. ziem. urodzin.

2. Za + męża i ojca Piotra MAGIERA w 2 rocz. śmierci, ++ z rodzin MAGIERA i KOŁODZIEJ.

07.05 - 13.05.2018

 PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 07.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące. (int. z ofiar w skarbonie)

17.00

Dni Krzyżowe / Nabożeństwo Majowe

17.30

1. Za + męża, ojca i dziadka Marcina FROS na pam. ziem. urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ++ rodziców Wacława i Eleonorę KRZYKUS, teścia Tadeusza MUSIOŁ oraz ++ z pokrew.

3. Za + Jadwigę SKUBELA w 30-sty dzień po śmierci.

Wtorek 08.05.2018 – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

7.00

W int. parafian.

11.00

Pielgrzymka Dzieci I-Komunijnych z Gostynia. (kaplica)

17.00

Dni Krzyżowe / Nabożeństwo Majowe

17.30

1. Za + męża Alfreda ZMIDZIŃSKIEGO w rocz. śmierci.

2. Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka KOTYCZKA, ich ++ córki Martę i Gertrudę, + syna Gerarda, ++ synowe Krystynę i Małgorzatę, + wnuczkę Ritę TWORUSZKA.

Środa 09.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Norberta BELKIUS z ok. urodzin.

17.00

Dni Krzyżowe / Nabożeństwo Majowe

17.30

1. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Tadeusza z ok. 70 rocz. urodzin oraz o Boże bł. dla żony Ireny i dzieci z rodzinami.

2. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Adelajdy PIECHA z ok. 50 rocz. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie.

Czwartek 10.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla ks. Kazimierza TOMASIAK z ok. 10 rocz. święceń kapłańskich.

10.00

Pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej z Płocka. (kaplica)

17.00

Nabożeństwo Majowe

17.30

Msza szkolna: 1. Za + ks. Władysława KOPEĆ w 12 rocz. śmierci.

2. Za + męża i ojca Szczepana GORUS, jego rodziców Klarę i Wiktora, teściów Waleskę i Alberta CYRON, za + siostrę Urszulę i + syna Łukasza, za + Huberta MORCINEK, za ++ z pokrew.

Piątek 11.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące. (int. z ofiar w skarbonie)

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za ++ Alfreda NOSIADEK, Irenę SALAMON, ++ rodziców.

2. Za + Elżbietę WADULLA w 30-sty dzień po śmierci.

3. Za + męża i ojca Horsta KONIECZNY, jego rodziców, rodzeństwo, ++ rodziców Agatę i Emanuela MIERA, ++ dziadków, + szwagra i dusze ++ z pokrew.

Sobota 12.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Marii Luisy z ok. 18 r. urodzin.

10.30

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA CHORYCH  I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Zosi z ok. 7 rocz. urodzin oraz Antoniego z ok 1 rocz. urodzin. (Kaplica)

16.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Bogny GLIWA z ok. 50 rocz. urodzin. (Kaplica)

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za ++ Monikę i Stanisława SERAFIN, + Henryka NOSIADEK, ++ z rodz SERAFIN, NOSIADEK, MIERA

2. Za ++ rodziców Eryka i Anielę MARCALIK, ++ dziadków z obu stron, + Waltra TOMANEK, ++ z pokrew. MARCALIK, BOCHENEK i MIERA.

13.05.2018 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

7.00

Za ++ rodziców Paulinę i Józefa MICHALSKI, synów Jerzego i Herberta, córkę Ernestynę, męża Franciszka, bratową Ingrid, ++ z pokr

9.00

JANKOWICE: Ku czci św. Izydora w int. parafian z Jankowic.

9.00

Za + męża Norberta SKUBELA, syna Henryka, Wiktorię i Maksymiliana SKUBELA, teściów Marię i Teodora KLODA, ++ z rodzin SKUBELA, KLODA, DYMEK.

10.30

Za + Jerzego PRZYBYŁA, rodziców Augustynę i Teofila, ciotkę Helenę, teściów Bertę i Henryka SURA, Teresę i Franciszka MAREK oraz ++ z pokrew.

11.00

Dom seniora: W int. parafian.

12.00

Za ++ Henryka i Franciszka POŚPIECH, rodziców Annę i Alojzego ++ z pokrew. POŚPIECH, MORGAŁA, PIECHA.

16.00

W int. Róży Różańcowej im. MB Fatimskiej.

17.00

Nabożeństwo Fatimskie.

30.04 - 06.05.2018

 PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 30.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

17.30

1. Za + męża, ojca i  dziadka Egona JARZYNA oraz ++ rodziców Marię i Józefa, brata Gerarda, ++ z pokrew. JARZYNA, OCIEPKA, WIECHOCZEK, LEWANDOWSKI, WĘGLORZ.

2. Za + Annę STORCH z ok. 16 r. śmierci za + męża Jana STORCH, za ++ z pokrew.

Wtorek 01.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące. (int. z ofiar w skarbonie)

10.30

Pielgrzymka rowerowa z par. Jejkowice.

14.00

Pielgrzymka Dzieci I-Komunijnych z Chorzowa. (kaplica)

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za + Maksymiliana FROS w 5 rocz. śmierci, synów Pawła i Mateusza, Ernestynę i Alfreda FROS, szwagra Józefa FROS, Ryszarda PRZYBYŁA i ++ z pokrew.

2. Za + Annę NOSIADEK, + męża Józefa, ++ z pokrew.

Środa 02.05.2018 – wspomnienie św. Atanazego, bp. i doktora Kościoła.

7.00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla całej rodziny, oraz o zdanie egz. maturalnego dla Weroniki i Angeliki.

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za + matkę Emilię ZIMNY, jej 2 mężów Feliksa i Franciszka TOBIAS, ich rodziców, ++ z rodzin ZIMNY, MORGAŁA i TOBIAS oraz całe pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Rocha KLIMEK, 2 żony Paulinę i Zofię, szwagra Erwina, dziadków z obu stron, ++ Antoniego i Annę SZYMURA i ++ z pokrew. KLIMEK, BOCHENEK, SZYMURA.

3. Za + ciocię Annę WIENCIERZ na pam. z. urodzin, jej męża Antoniego, ++ rodziców Helenę i Eryka PRZYBYŁA i ++ z pokrew.

Czwartek 03.05.2018 – I czwartek miesiąca. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki Polski.

7.00

O nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

7.30

Nabożeństwo o powołania.

9.00

1. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej i św. Arnolda Jansena z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha św., wytrwałość w pracy misyjnej dla ojca Benjamina REMIORZ z ok. 30 rocz. święceń kapłańskich.

2. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Alojzego HAJDER z ok. 85 rocz. urodzin.

17.00

Nabożeństwo Majowe

17.30

1. Za ++ rodziców Martę i Karola KALEMBA, dziadków z obu storn, ++ z rodzin KALEMBA, BOGUSZ, KANIA.

2. Za + Józefa KOLECZKO.

Piątek 04.05.2018 – I piątek mies. wspomnienie św. Floriana, męczennika.

7.00

1. W int. czcicieli NSPJ.

2. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny oraz o zdrowie i dary Ducha św. dla dzieci i wnuków.

7.30

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

W int. dzieci 4 klasy szkoły podst. praktykujących I piątki miesiąca.

18.00

Rybnik - Stodoły: Ku czci św. Floriana w int. strażaków OSP Stodoły i wszystkich parafian ze Stodół.

19.00

Msza św. w intencji Maturzystów.

Sobota 05.05.2018 – dzień powszedni.

7.00

W int. parafian.

10.00

Święcenia diakonatu.

13.30

Ślub rzymski: Mirosław MAZUREK, Barbara MAZUREK z d. HOINCA.

14.30

Ślub rzymski: Michał ADAMCZYK, Anna BOCHENEK.

15.30

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Katarzyny i Michała DEPTA z ok. 5 rocz. ślubu. (kaplica).

16.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Moniki STARZEC z ok. 85 rocz. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie. (kaplica)

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.00

Nabożeństwo Majowe.

17.30

1. Za + męża Gotfryda BELKIUS, dwóch synów Norberta i Jana, za ++ rodziców Marię i Konstantego BELKIUS, teściów Marię i Emanuela FROS i dusze ++ z pokrew. BELKIUS i FROS.

2. Za + Henryka FUCHS w 2 rocz. śmierci.

06.05.2018 - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.25

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00

Za ++ rodziców Wiktorię i Erwina KOSMALA, ich rodziców, rodzeństwo, syna Joachima, synową Małgorzatę, + Waleskę NAWRAT, ++ z pokrew. KOSMALA, GRÜNER, CZERNEK.

9.00

Za ++ rodziców Annę i Franciszka DYMEK, ich rodziców Albertynę i Franciszka PAPROTNY, ++ teściów DYMEK, ++ z pokrew. DYMEK, PAPROTNY i za ++ z rodziny EZYMAN.

10.30

Ku czci św. Floriana o Boże bł., bezpieczeństwo podczas akcji w int. strażaków z OSP RUDY, OSP JANKOWICE, OSP RUDA KOZIELSKA oraz OSP RYBNIK – STODOŁY.

12.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Edyty NIESLER z ok. 30 rocz. urodzin.

13.30

niem.

Heilige Messe für ++ Eltern Emanuel und Klara BASZCZOK,  + Bruder Wiktor, Klemens und Ernestine, + Angehörige.

16.00

1. Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Wolfganga PELKA w 1 rocz. śmierci.

2. Za ++ rodziców Jana i Klarę DOLEŻYCH, syna Wilhelma, jego syna Wilhelma, synową Gertrudę DOLEŻYCH, za + Jadwigę i Henryka PELKA, 2 synów Wolfganga i Norberta i jego syna Józefa, córkę Małgorzatę, za + męża Jana WILK, wnuka Kamila SZYMAŃSKIEGO, za ++ z rodzin PELKA, DOLEŻYCH, STARZEC i SZCZUKA.

17.00

Koncert Maryjny w wykonaniu chóru im. Juliusza Rogera.

23.04 - 29.04.2018

 PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 23.04.2018 – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

17.30

1. Za + Anielę WYPCHOŁ, ++ Augustynę i Wilhelma PRZYBYŁA, ++ Annę i Karola WYPCHOŁ, ++ z pokrew.

2. Za ++ Martę i Pawła KLECZKA, ++ Renatę i Norberta POŁAP, + Joannę KLECZKA, + Walerię BŁACHUT.

Wtorek 24.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

17.30

Za + matkę Ernę KUDLA, + ojca Waltera KUDLA, ++ teściów Joachima i Marię MORGAŁA, ++ z pokrew.

Środa 25.04.2018 –Święto św. Marka, Ewangelisty.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

17.00

Procesja błagalna.

17.30

1. Za + męża Pawła DOLEŻOŁ na pam. ziem. urodzin.

2. Za + Gerharda SZYMA w 30-sty dzień po śmierci.

Czwartek 26.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

17.30

Za + męża i ojca Eryka NOSIADEK na pam. ziem. urodzin i rocz. śmierci, jego ++ rodziców Zofię i Alojzego, brata Alfreda i teściów Emmę i Alojzego MORCINIEC oraz + Łucję MILDNER.

Piątek 27.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.30

Za ++ ojców Zygfryda PAPROTNY i Wincentego PAWLICZEK, za ++ z pokrew.

20.30

Czuwanie w Stodołach.

Sobota 28.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

13.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Henryka MARCALIK z ok. 60 r. ur. oraz o zdrowie i Boże bł. dla dzieci i wnuków.

13.45

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Urszuli i Jerzego SKWARSKICH z ok. 35 r. ślubu oraz o Boże bł. dla dzieci i wnuków. (kaplica)

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.30

1. Za ++ Jana i Marię KANIA, + Zofię KANIA, ++ Marię i Henryka URBANEK, + męża Jana KANIA, jego ++ braci Romana, Franciszka i Józefa, + szwagra Herberta i ++ z pokrew.

2. Za + ojca Jana SZULC w 12 rocz. śmierci, + matkę Kornelię SZULC, ++ z pokrew.

29.04.2018 - V NIEDZIELA WIELKANOCNA

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

9.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla matek z Rudy Kozielskiej.

10.30

1. Kiermasz: W int. parafian.

2. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie Małgorzaty i Tomasza GAJEWSKICH z ok. 15 r. ślubu oraz o Boże bł. dla dzieci.

12.00

1. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Moniki i Zygmunta STACHURSKICH z ok. 50 rocz. ślubu.

2. Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie Emila i Łucji KRZON z ok. 50 rocz. ślubu oraz o zdrowie i Boże bł. w rodzinie.

15.00

Nieszpory.

16.00

W int. dzieci przyjmujących chrzest św. oraz dzieci rocznych, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

16.04 - 22.04.2018

 PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP

Poniedziałek 16.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

12.00

Msza św. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. (Kaplica).

17.30

Za + Kurta KOZIELSKI w 8 rocz. śmierci oraz + syna Krystiana KOZIELSKI.

Wtorek 17.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

17.30

Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda KOTYCZKA oraz ++ z pokrew.

Środa 18.04.2018 –dzień powszedni.

7.00

W int. Wojciecha i Aliny o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże, opiekę MB z okazji urodzin.

10.00

Pielgrzymka Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Zabrza –Kończyc. (Kaplica).

17.00

Nowenna do MB Pokornej.

17.30

1. Za ++ Marię MIERA, męża Franciszka, ++ 2 córki, + syna, ++ z pokrew.

2. Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

Czwartek 19.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

1. Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

2. O radość życia wiecznego dla ++ rodziców, ich rodziców, siostry, znajomych i dobroczyńców.

17.30

Msza szkolna: Za ++ rodziców Teresę i Franciszka MAREK, ich ++ rodziców, ++ rodzeństwo, + wujka Jerzego PRZYBYŁA oraz ++ z rodzin SURA, MAREK.

Piątek 20.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

1. Za + Wilhelma MATYSIK w rocz. śmierci, za ++ rodziców, za ++ teściów, ++ dziadków, szwagra, za + ciotkę Annę KOŁODZIEJ i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.30

1.Za ++ teściów Annę i Konrada KIEŚ, + Gintra WENGLORZ, jego rodziców Otylię i Edmunda, 4 braci: Horsta, Edmunda, Waldemara i Henryka, bratanka Mirosława, + Eryka NOSIADEK oraz ++ z rodziny PRZYGODA.

2. Za + Marię WIECZOREK w 30-sty dzień po śmierci.

Sobota 21.04.2018 – dzień powszedni.

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

9.00

Pielgrzymka parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie – Koźlu. (Kaplica).

13.00

Ślub rzymski: Hanna WIDENKA – Przemysław WOLNY.

16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

17.30

Za ++ rodziców Gertrudę i Henryka MAŃCZYK, za ich ++ rodziców, ++ rodzeństwo, + siostrę Annę SOKOŁOWSKĄ, + szwagra Edwarda GĄSIOR.

22.04.2018 - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

7.00

Za + Marię RACZKOWSKĄ. (Gregoriańska)

9.00

1. Za + Anastazję SULIGA z ok. urodzin, jej męża Herberta, ++ Herberta i Augustynę DOLLA, ++  z pokrew.

2. Za ++ rodziców Franciszka i Marię KULOSIK, brata Jana, ciotki Martę i Annę PRZYBYŁA, ++ dziadków, ++ z pokrew.

10.30

1. Za + męża i ojca Jana SKOWRONEK, ++ rodziców Stefanię i Emila SKOWRONEK, Józefę i Waleriana GARDIAN, brata Antoniego i bratową Stefanię.

2. Za ++ rodziców Martę i Alojzego FOJCIK, ich ++ rodziców i rodzeństwo, za + męża Józefa RZEPKA, ++ z pokrew. FOJCIK, PRZYBYŁA, RZEPKA.

12.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Moniki i Marcina KOZUB z ok. 1 rocz. ślubu.

15.00

Nieszpory.

16.00

Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Pokornej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Anioła Stróża dla Katarzyny TIMLER z ok. 10 rocz. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie.

« 1 2 3
...
7 »
wykonanie: e-parafia.net